Tylko jeden

Czytaj Dalej

Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia

; ciekawym chwytem jest klamrowa budowa: "Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa"; klasyczny 13-zgłoskowiec; "Kartoflisko": klasyczna forma, wzniosły język - tematyka banalna - zbieranie kartofli; bardzo realistyczny obraz, bogaty w szczegóły, oddziałuje na wyobraźnię; nastrój powagi, smutku (pora roku - jesień; kolorystyka, deszcz lekki, efekty dźwiękowe - krzyk wron, odgłos ziemniaków o kubły, epitety dobrane); prostymi środkami wyrazu oddaje ...

Rozprawka metodologiczna na podstawie Listów Jana Sobieskiego do Marysieńki (tylko część), ponieważ wg jednej ze studentek tekst nie jest pisany hermetycznie z listów

Był wielokrotnie ranny, jednak w ciągu życia cieszył się dobrym zdrowiem. Jednym z ostatnich świadectw potęgi była właśnie wyprawa Jana III Sobieskiego.

Słówka i nie tylko - ferie, wakacje itp

Ich fahre nach Krakau

Ich fahre in die Turkei, den Iran, den Irak, die USA

Ich fahre mit, der (meiner) Muter/ dem(meinem)Vater/Den(maeinen) Freunden

Ich fahre mit /dem Auto/dem Bus/dem Zug

Was kann ich fur Sie tum ? – co mogę dla pani zrobić ?

Ich denken Am meinen Freunde – myśle o moim chłopaku

Ich...

Słówka - przedmioty i nie tylko

Der Bus – autobus

Der Kaffee - kawa

Der Zug – pociąg

Der Freund – przyjaciel

Der Komputer- komputer

Der Brief – list

Der Radiergummi – gumka

Der Bleistift – ołówek

Der Kuli – długopis

Der Kalender – kalendarz

Der Walkman-walkman

Der Spiegel – lusterko

Der Lippenstift - pomatka

Der...

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Zdoła pomóc jednemu czy drugiemu Wysockiemu, nie dźwignie jednak z nędzy tysięcy ludzi w niej pogrążonych. Te rzeczywiste fakty przedstawia jednak pisarz tak, by wyolbrzymić zwycięstwa Polaków a pomniejszyć ich klęski.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

I stanowiło jeden z najtragiczniejszych epizodów okupacji hitlerowskiej w Polsce. Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

Wiersz ten mówi o samotności Norwida jako twórcy i człowieka. Przez współczesnych mu, uznany jest za trudno rozumianego. Adresatem jest przyszłe, odległe pokolenie. Poprzez współczesność pisze do przyszłości. Twórczość to nie tylko wyrażanie tego co się myśli. Poglądy poety i jego twórczość...

POEZJA NIE TYLKO ROMANTYCZNA

Norwid w swojej twórczości odbiegał od konwencji swej epoki, ale i też wiele go z nią łączy:

1. Elementy tematyczne - poparcie przejawów walki o niepodległość, umiłowanie swobody, wolności i narodowej („Bema pamięci...”) i społecznej („Do obywatela...”).

2. Bezkompromisowość w dążeniu do celu...

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

I stanowiło jeden z najtragiczniejszych epizodów okupacji hitlerowskiej w Polsce. Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Rzeczywistość jest jednak całkowicie odmienna. I choć autor ma świadomość, że podobne postępowanie wymagało heroicznego wysiłku, nie usprawiedliwia jednak tych, którzy go nie podjęli, a tym samym dali się odczłowieczyć, skrzywdzić i poniżyć.

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Nie wydaje mi się, aby poprawne było zamykać się na jeden określony kierunek i żyć tylko według niego, nie uznając innych sposobów. Jednak ciężko mówić jest o ogóle, wszystko trzeba dostosować do sytuacji.

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Rycerz ma jednak ukryte ambicje, imponuje mu władza i prestiż, lecz skrupuły moralne i brak zdecydowania powstrzymują go przed przyspieszeniem zrządzenia losu.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Rzeczywistość jest jednak całkowicie odmienna. I choć autor ma świadomość, że podobne postępowanie wymagało heroicznego wysiłku, nie usprawiedliwia jednak tych, którzy go nie podjęli, a tym samym dali się odczłowieczyć, skrzywdzić i poniżyć.

Wymień gatunki literackie romantyzmu, wymień cechy jednego z nich

Nie chodzi jednak o historyczne udokumentowane fakty, lecz o dotarcie do "prawdy żywej" ukrytejw ludowych podaniach - "legenda ludowa, pieśń gminna to żywy tekst historii, to klucz otwierający tajemnicze szyfry dziejów" (Alina Witkowska).

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

Judym zyje jednak z pietnem swojego pochodzenia - z poczuciem winy wobec wlasnego srodowiska i z pragnieniem "splaty dlugu", której moze dokonac jako lekarz ubogich. Rycerz ma jednak ukryte ambicje, imponuje mu wladza i prestiz, lecz skrupuly moralne i brak zdecydowania powstrzymuja go przed przyspieszeniem zrzadzenia losu.

Adam - jeden dzien z pamietnika

Jednak, nie wiadomo czemu, przychodzi mi to z wielkim trudem, bo kiedy juz próbuje sie do niej zwrócic robi mi sie goraco, skóra na mojej twarzy zaczerwieniona sie i cos kluje mnie w klatce piersiowej. Niepokoi mnie tylko jedno.

Strategia koncentracji na jednej działalności

Typowe formy quasi – integracji to: nabycie mniejszościowego pakietu akcji dostawców lub odbiorców udzielenie przez jednostkę podstawową jednostkom powiązanym pożyczek i gwarancji kredytowych udzielenie kredytów przed dokonaniem zakupów umowy o wyłączność dostaw dostawy wyspecjalizowanych urządzeń wspólne prace badawczo rozwojowe Najwyższym stopniem integracji pionowej jest włączenie ...

Zjednoczenie Bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie Chrystusa

Sama rzeczywistość Chrystusa przekracza wszelką formułę, jednak sformułowania dogmatyczne są konieczne jako niezbędne ujęcie prawdy objawionej, prawdy wiary.