MUCHA, ilustr. tygodnik humorystyczny

tygodnik humorystyczny, wyd.

NASZ KRAJ, tygodnik ilustr.

NASZ KRAJ, tygodnik ilustr.

NIEWIASTA, tygodnik społ.-kult. dla kobiet

NIEWIASTA, tygodnik społ.

ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach

Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.

OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny

Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny, czasopismo wyd.

PION, tygodnik lit.-społ.

PION, tygodnik lit.

PROSTO Z MOSTU, tygodnik lit.-artyst. i polit.

PROSTO Z MOSTU, tygodnik lit.

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit.

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.

PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.-lit., społ. i polit.

PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult.

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.

PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit.

PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.

PSZCZÓŁKA KRAKOWSKA, tygodnik rozrywkowo-literacki

PSZCZÓŁKA KRAKOWSKA, tygodnik rozrywkowo-literacki, wyd.

REJSY. Ilustrowany dodatek „Dziennika Bałtyckiego", tygodnik kult.-lit.

Ilustrowany dodatek „Dziennika Bałtyckiego", tygodnik kult.

ROMANS I POWIEŚĆ. Tygodnik beletrystyczny, ilustrowany

Tygodnik beletrystyczny, ilustrowany, pismo wyd.

RUCH LITERACKI. Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym

Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym, czasopismo, wyd.

SOWIZDRZAŁ, satyr, tygodnik ilustrowany

SOWIZDRZAŁ, satyr, tygodnik ilustrowany, wyd.

SPOŁECZEŃSTWO, tygodnik nauk., społ. i polit.

SPOŁECZEŃSTWO, tygodnik nauk.