Tydzień

Tydzień

Czytaj Dalej

TYDZIEŃ

Okres czasu krótszy od miesiąca, zazw. 7-dniowy. Starożytni Egipcjanie używali okresu 10-dniowego, podobnie jak Francuzi w 1793-1806, kiedy obowiązywał rewolucyjny kalendarz republikański. Niektóre miasta staroż. Grecji dzieliły miesiąc na 3 dekady, a u Rzymian co dziewiąty dzień był dniem targowym...

TYDZIEŃ LITERACKI, ARTYSTYCZNY, NAUKOWY I SPOŁECZNY, tygodnik liberalno-demokratyczny

TYDZIEŃ LITERACKI, ARTYSTYCZNY, NAUKOWY I SPOŁECZNY, tygodnik liberalno-demokratyczny, wyd. we Lwowie 1874-81 (od 1879 pt. „Tydzień Polski"); założycielem, wydawcą i pierwszym red. był J. Rogosz. W 1877 nabył pismo A.D. Bartoszewicz i redagował je przy współpracy m.in. J. Ochorowicza i B. Abakanowicza...

Wielki Tydzień

Najważniejszy tydzień w kalendarzu kościelnym; rozpoczyna się on w Niedzielę Palmową poświęceniem palm i procesją, w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć ustanowienie Eucharystii (dzień ten w niektórych krajach zwie się także Czwartkiem Przykazania, ponieważ wtedy Pan nas związał przykazaniem...

Ile można schudnąć w tydzień

Ile udało wam się maksymalnie schudnąć w tydzień i jaka to była dieta?

TYDZIEŃ, pismo społ.-lit.

TYDZIEŃ, pismo społ.-lit., wyd. w Piotrkowie 1873-1906, początkowo nieregularnie, później tygodnik. Do lipca 1877 red. i wyd. A. Porębski. Grono współpracowników tworzyli w tym okresie m.in. R. Plenkiewicz, J. Kański, B. Bieńkowski, L. Rzeczniowski (prof. miejscowego gimn.), oraz M. Dobrzański, który...

TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow."

TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow.", wyd. we Lwowie 1893-1906 pod red. B. Wysłoucha. Pierwotnie druk. jako wkładka, od 1893 stał się bezpłatnym dodatkiem „Kuriera Lwow.", czołowego pisma demokr. we wsch. Galicji. T., kultywując tradycje niepodległościowe, występował...

TYDZIEŃ. Pismo niezależne i demokratyczne, tygodnik

TYDZIEŃ. Pismo niezależne i demokratyczne, tygodnik, ukazujący się w Warszawie 1912-13, red. i wyd. przez Jerzego Jankowskiego. T. zapowiadał walkę ideową ze „swojską reakcją i biernością", dążył do ustalenia międzydzielnicowej łączności kult., propagował sprawę reform społ., przeciwstawiał...

Tydzień

Siedmiodniowy przyjął się w cesarstwie w związku z wierzeniem, że ruchy siedmiu planet rządzą wszechświatem; pogląd ten wytworzył się pod wpływem wschodnich spekulacji astrologicznych. Mógł tutaj podziałać wpływ judaizmu, ale jako czynnik drugorzędny. Tydzień powoli wyparł rzymski sposób...

3 tydzień ciąży

W 2—3 tygodniu po zatrzymaniu miesiączki nateżv udać się do lekarza w celu potwierdzenia ciąży. Lekarz zbiera wywiad na temat chorób męża, żony i ich rodziców oraz chorób ciężarnej, wywiad na temat miesiączkowania, przebiegu ewentualnych poprzednich ciąż, bada i wydaje skierowania na badania...

Mój tydzień - Mein Wochenende

Am Montag stehe ich um 6.50 Uhr auf und gehe von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr zur Schule. Am Nachmittag treffe ich mich dann mit meinen Freundinnen und komme abends wieder nach Hause. Am Dienstag stehe ich genau wie am Montag um 6.50 auf, gehe zur Schule und bin um 15.30 zu Hause. Nach der Schule gehe ich dann zum schwimmen. Am Mittwoch stehe ich wie jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf und komme um die gleiche Uhrzeit wieder nach Hause. Danach gehe ich zu einem ...

Dwunasty tydzień ciąży - układ kostny

W tym czasie wszystkie elementy stawu biodrowego odpowiedzialne za jego stabilność są już rozwinięte, lecz jeszcze niezbyt silne. W nowo uformowanym stawie biodrowym dochodzi do pierwszej zmiany pozycji, to jest do ruchu rotacji wewnętrznej. Staw musi być wystarczająco stabilny, ażeby wytrzymać ten...

Osiemnasty tydzień ciąży - układ kostny

Drugim okresem, gdy staw biodrowy jest szczególnie zagrożony zwichnięciem, jest czas około 18. tygodnia ciąży. Wówczas mięśnie wokół stawu biodrowego są już prawidłowo rozwinięte, aktywność ruchów jest tak duża, że matka zaczyna je również odczuwać. Zdaniem Degi zachodzi wówczas możliwość...

12 tydzień ciąży

W 12 tygodniu płód ma 7,5 cm długości, waży 14 g. Z cech charakterystycznych obserwuje się przeciwstawność kciuka i odruch chwytny. Ruchy ciała zaczynają nabierać cech celowości.

Dźwiganie ciężarów, bieganie, stany emocjonalne powodować mogą zaburzenia w krążeniu w postaci wahań w ciśnieniu...