Tworząca

Czytaj Dalej

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką...

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką, która...

WIEŚ TWORZĄCA

WIEŚ TWORZĄCA:

1) Miesięcznik poświęcony sprawom poezji, kultury i sztuki ludowej, konspiracyjne pismo zarządu SL „Roch" w pow. krasnystawskim, wyd. w 2 nrach w maju i lipcu 1944, w czerwcu t.r. pod zmien. tyt. „Podziemny Śpiew"; red. nacz. J.N. Kłosowski (pseud. Lemiesz, Czepiec). Nawiązywało do...

Bakterie tworzące spory

Większość produktów mleczarskich poddaje się obróbce termicznej, i stąd wszelkie mikroorganizmy, które mogą przetrwać pasteryzację są istotne. Najważniejsze typy drobnoustrojów powodujące psucie się produktów to te, które wytwarzają odporne na temperaturę spory, tzn. Bacillus i Clostridium spp. Mogą...

Wymień możliwości związków konfliktowych, które wynikają ze specyficznego układu stylów transakcyjnych (Ja-Ty) ludzi, tworzących związek

Analiza transakcyjna – wymiana komunikatów.

2 skrypty:

Skrypt loosera – budowany przy pomocy komunikatów typu „eee tam…tylko 4, czemu nie 5?”, ‘udało ci się przeypadkiem’ etc.

Skrypt winnera – skrypt zwycięski, budowany komunikatami typu: ‘Jesteś super, postarałeś się’ etc.

...