Twierdzenie

Czytaj Dalej

Formułowanie i Budowa Twierdzeń ogólnych w nauce o polityce

WARUNKI FORMALNE: (ich spełnienie może uczynić z twierdzenia „prawo nauki” ) twierdzenie musi być ściśle ogólne, czyli w sformułowaniu warunkowym ma to być zdanie zaopatrzone w duży kwantyfikator ( musi mówić o wszystkich elementach pewnej klasy ) wymóg by twierdzenie było nierównoważone skończonej klasie zdań jednostkowych (powinno być to zdanie ściśle uniwersalne) musi być otwarte ...

Twierdzenie graniczne

Aczel<br> Centralne twierdzenie graniczne- "jeżeli próbę z populacji o sredniej µ i skończinym odchyleniu standardowym f, to rozkład sredniej z próby, \overline X , daży do rozkładu normalnego o sredniej µ i odchyleniu standardowym &sigma;\sqrt{n} , gdy liczebnosć próby wzrasta nieograniczenie, czyli dla "dostatecznie dużych n":<br> X ~ N(&mu; &sigma; &sup; 2 ) Centralne twierdzenie graniczne jest jednym z najwazniejszych osignięć teorii ...

Cele poznania naukowego, Rodzaje twierdzeń

Twierdzenie natomiast, to zdanie orzekające coś o przedmiocie, jakiego dotyczy, które zostało właściwie uzasadnione. Twierdzenia takie bywają nazywane zdaniami syntetycznymi, są one prawdziwe wtedy, kiedy rzeczy tak się mają, jak one głoszą.

Prawa nauki a generalizacje historyczne, Uzasadnianie zdań (twierdzeń)

Twierdzenia szczegółowe- Zdania w których podmiot jest nazwą ogólną, ale orzecznik dotyczy niektórych spośród desygnatów podmiotu określane są twierdzeniami szczegółowymi. By jakieś twierdzenie było uznawanym twierdzeniem jakiejś nauki, musi być ono należycie uzasadnione.

OBLĘŻENIE TWIERDZ

Chociaż od połowy XVIII w. twierdze straciły na znaczeniu, to przecież również podczas wojen napoleońskich wielokrotnie je oblegano. Obowiązywała już jednak zasada, że ważniejsze jest opanowanie kraju i kontrolowanie szlaków komunikacyjnych niż zdobywanie wszystkich fortec. Stąd też wielokrotnie...

Metody uzasadniania twierdzeń w naukach empirycznych

Schemat wynikania jest następujący:Stosując obserwację i eksperyment dokonujemy uogólnienia – orzekamy na podstawie obserwacji ograniczonej liczby przypadków o wszystkich pozostałych a) indukcji enumeracyjnej (przez wyliczenie)– jeśli dochodzi się do wniosku ogólnego w wyniku obserwacji niektórych przypadków, b) indukcji eliminacyjnej– rozpoczyna się od alternatywy dwóch lub więcej hipotez będących zdaniami ogólnymi, szuka się jednostkowych przypadków, które ...

Twierdzenie Modiglianiego-Millera

Twierdzenia MM - gospodarka bez podatków Pierwsze twierdzenia MM (gospodarka bez podatków) W warunkach doskonale konkurencyjnego rynku kapitałowego wartość firmy (V) jest niezależna od struktury kapitału.

ZAMOŚĆ, m. i twierdza na Lubelszczyźnie

Zdobyte 20 V 1809 przez poi. wojsko. Umocnienia twierdzy, wzniesionej jeszcze w XVI w. i potem parokrotnie modernizowanej, składały się z siedmiu niesymetrycznie zarysowanych bastionów z grubego muru wysokości 9 m. Teren okalający twierdzę był podmokły, co utrudniało do niej dostęp. Po III rozbiorze...

TWIERDZENIE

Kanta: twierdzenie apodyktyczne — wyrażające konieczność i któremu nie można zaprzeczyć w przeciwieństwie do asertorycznego i problematycznego; po­dobnie u E. Husserla: twierdzenie apodyktyczne — całkowicie oczywiste, którego zaprzeczenia nie da się pojąć.

Osowiec Twierdza

 

Wieś w środkowej części Kotliny Biebrzań­skiej, nad Biebrzą, przy szosie i linii kolejowej Białystok — Ełk. Założona na przełomie XV i XVI w., prawa miejskie w 1775, utrata w 1880. Twierdzę zbudowano w 1882-91, zmoder­nizowano w 1912-14. Tworzyła rejon umocniony o powierzchni 12 km2, broniący...

GAETA, port i twierdza w środk. Włoszech, w prowincji Caserta

Należącej w czasach napoleońskich do Królestwa Neapolu, uważana za jedną z najsilniejszych twierdz Europy. Fortecę założono w celu obrony wybrzeża przed napadami korsarzy i uchodziła za niezdobytą, ale tylko od strony morza. 30 XII 1798 została opanowana praktycznie bez walki przez żoł. Legionów...

KOŹLE, prus. twierdza na Śląsku

Oblegana od 24 I 1807 przez 15-tys. oddziały bawar. gen. Ralgovicha, należące do 9 korpusu ks. Hieronima Bonapartego.

Obroną kierował gen. Puttkamer, który miał 4 tys. żoł. i 229 dział. Początkowo Francuzi jedynie blokowali twierdzę, a poważniejsze prace oblężnicze podjęli dopiero po zdobyciu...

MAGDEBURG, główna twierdza prus. nad Łabą

Po bitwach pod Jeną i Auerstedt jeden z nielicznych punktów oporu przeciwko Francuzom, gdzie schroniły się wojska ks. Hohenlohe rozbite pod Jeną. 20 X 1806 dotarł tu również ze swą kaw. Murat i zażądał kapitulacji. 21 X Hohenlohe zdołał jednak wydostać się z fortecy. Tegoż dnia rozpoczęło się...

METZ, m. i twierdza w płn.- wsch. Francji (Lotaryngia), u zbiegu rz. Mozeli i Seille

W czasach Rewolucji i cesarstwa znajdował się tu wielki ośrodek szkolenia rekrutów, a także magazyny. Od 11814 twierdza oblegana była przez prus. korpus Yorcka, a potem ros. korpus Borozdina, wreszcie przez korpus gen. Józefowicza. Sprzymierzonym nie udało się zdobyć twierdzy, m.in. z powodu nagłego...

MODLIN, twierdza poi. na płn. od Warszawy u ujścia Narwi do Wisły

Decyzję o jej budowie podjął Napoleon podczas pobytu w 1807 w Warszawie. Miała tworzyć wraz z Pragą i Serockiem system fortyfikacji zabezpieczających stolicę Ks. Warszawskiego, a jednocześnie stanowiła przyczółek pozwalający swobodnie manewrować na obu brzegach Wisły.

Twierdzę budowano...

TWIERDZA

Forteca, miejsce umocnione fortyfikacjami stałymi, obsadzone załogą i przygotowane do obrony okrężnej; w staroż. obronne miasta a. obozy wojskowe otoczone stałymi fortyfikacjami, W śrdw. miasta warowne i zamki panów feudalnych, w XIX i 1. poł. XX w. rodzaj fortyfikacji stałej złożonej z fortów i...

Twierdza

Jako umocnione, często położone na wyżynie lub otoczone lasem miejsce zamieszkania symbol ochrony, bezpieczeństwa. W Biblii i w chrzęść, myśleniu symbolicznym jest symbolem ucieczki w Bogu lub wierze, która chroni przed demonami. Niekiedy również piekło przedstawiano jako ponurą, często podziemną...

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że biznes nie może być etyczny.

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że biznes nie może być etyczny.

Twierdza Wisłoujście

Warownia na prawym brzegu Martwej Wisły, przy jej ujściu do Zatoki Gdańskiej. W XIV w., drewniano-ziemna, w 2 poł. XV w. już z murowaną wieżą, służyła jako latarnia morska. W 1 562 zbudowano okrągłą, trzykondygnacyjną fortecę tzw. Wieniec, ze strzelnicą dla dział. Pod koniec XVI w. duński...