Turzyca

Turzyca

Czytaj Dalej

Turzyca japońska

Turzycę japońską 'Evergold' warto posadzić z przodu kompozycji roślin pokojowych, łącząc ją z poinsecją o kremowych liściach lub złotą begonią, co uwypukli barwę centralnej pręgi opisywanej rośliny.

Turzyca wyciągnięta

Uwagi: turzyca piaskowa (Carex arenaria) występuje na podobnych siedliskach jak turzyca wyciągnięta, preferuje jednak gleby suchsze, luźniejsze.

Turzyca piaskowa

Na podobnych siedliskach spotkać można także turzycę wyciągniętą (Carex exłensa), która jednak nie daje rozłogów i woli gleby bardziej zwięzłe i bardziej wilgotne.

Turzyca najeżona

lampo-carpa) swego czasu była zaliczana z turzycą ścieśnioną (C. spicata) i turzycą rozsuniętą (C.

Turzyca piękna "Variegata"

W przeciwieństwie do blisko spokrewnionej cibory (papirusa), turzyca nie może rosnąć w akwarium, a nawet nie znosi nadmiaru wody na podstawce.

Turzyca Davalla

Uwagi: podobna jest turzyca dwupienna (C.

Turzyca drżączkowata

  Uwagi: turzyca drżączkowata występuje niekiedy płatami.

Turzyca rzadkokłosa

Uwagi: ze względu na pojedyncze kłosy, siedzące w kątach między przysadką a osią główną, turzyca rzadkokłosa jest dobrze rozpoznawalna z wyglądu.

Turzyca sztywna

  Uwagi: turzyca sztywna (Carex elata) nierzadko tworzy płaty roślinności w strefie lądowienia zbiorników wód stojących lub powoli płynących.

Turzyca leśna

Przypomina turzycę zgrzeblowatą (C.

Turzyca piaskowa

Wygląd: Roślina wieloletnia, 1CM0 cm wysokości, z daleko pełzającymi podziemnymi rozłogami, przy czym pędy tworzą nierzadko proste szeregi. Mocna, prosto wzniesiona łodyga, ostro trójkanciasta. Sztywne, rynienkowate, rów-nowąskie liście w czasie kwitnienia są zaledwie tak długie, jak łodyga, albo...

Turzyca

Istnieje ponad tysiąc gatunków tego rodzaju, rozprzestrzenionych na całym świecie. Najczęściej rosną na zaniedbanych łąkach, w górach sięgają do dużych wysokości, na terenach uprawnych mogą stanowić uciążliwe chwasty.

Turzyca skalna

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości 5-15 cm, tworząca darnie, z podziemymi rozłogami. Łodyga wzniesiona, tępo trójkanciasta. Starsze pochwy liściowe czerwono brązowe. Blaszki 1-2 mm szerokości, płaskie lub z grzbietem, po brzegach szorstkie, sztywne, na wierzchołku łukowato zgięte.

Roślina...

Turzyca pchla

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości 5-35 cm, luźno murawo-wa. Łodyga wzniesiona lub wznosząca się, trójkanciasta, gładka, w podłużne paski. Pochwy liściowe rdzawobrązo-we lub jasnobrązowe.

Blaszki liściowe sztywne, szczeci-niaste, nieco rynienkowate, ok. 0,5 mm szerokości, tra-wiastozielone...

Turzyca skąpokwiatowa

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości 5-20 cm, z nadziemnymi rozłogami. Łodyga wzniesiona, u podstawy ulistniona, gładka, tępo trójkanciasta. Pochwy liściowe brązowe.

Blaszki liściowe do 1 mm szerokości, równowąskie, słabo rynienkowate. Roślina jedno-pienna. Kwiatostanem jest jedyny szczytowy kłos...

Turzyca strunowa

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości 5-15 (-30) cm, z długimi nadziemnymi rozłogami, na wierzchołku których wyrasta kwitnąca łodyga. Łodyga wzniesiona, okrągława lub słabo trójkanciasta, gładka. Pochwy liściowe brązowe.

Blaszki liściowe sztywne, zaostrzone, płaskie lub rynienkowate, do 1,5 mm...

Turzyca Reichenbacha

 

Wygląd: roślina trwała, 30-50 (90) cm wysokości, z długimi rozłogami. Łodyga wyprostowana, później łukowato powyginana, ostro trójkanciasta, ku górze szorstka. Pochwy liściowe jasnobrązowe. Blaszki liściowe płaskie szerokości 2-3 mm.

Kwiatostan ktosowa-ty ze szczecinowatą podsa-dką, 3-5 cm...

Turzyca dwustronna

 

Wygląd: roślina trwała, (15-) 30-60 (-100) cm wysokości, z długimi podziemnymi rozłogami. Łodyga wzniesiona, do połowy ulistniona, u góry ostro trójkanciasta, szorstka. Pochwy liściowe brązowe. Blaszki liściowe na brzegach ostre, płaskie lub rynienkowate, 2-4 mm szerokości.

Kwiatostan ktosowaty...

Turzyca ścieśniona

 

Wygląd: Roślina trwała, wysokości 20-60 (-100) cm, zbi-todarniowa. Łodyga sztywno wzniesiona, trójkanciasta, na kantach szorstka ku górze. Pochwy liściowe purpurowe lub czarnobrązowe, włókniste. Blaszki liściowe płaskie lub rynienkowate, 2-4 mm szerokości.

Języczek liściowy 2-4 razy tak długi jak...

Turzyca rozsunięta

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości 20-200 cm, zbitodar-niowa. Łodyga wiotka, przeważnie ostro trójkanciasta, na kantach szorstka ku górze. Pochwy liściowe ciemnobrązowe, włókniste. Blaszki liściowe płaskie, 2-3 mm szerokości.

Języczek liściowy niewiele dłuższy niż szerszy, nie rozszczepiony...