Ptaki turni i wysokogórskich zarośli

Kuropatwa skalna, nieco większa niż zwykła kuro­patwa, jest ciekawie ubarwiona i ma białą pierś, obwiedzioną czarnym pasem. Żyje parami na ska­listych, słonecznych górskich stokach, porośnię­tych karłowatymi sosnami i jałowcami. Modrak i nagórnik skalny są barwnie upierzonymi ptaka­mi. Samiec...