Turcja a literatura polska

międzywojennych ukazywały się reportaże z podróży do Turcji (J. Turcji, prawnuk Polaka gen. Borzęckiego, który upamiętnił się w dziejach Turcji jako Mustafa Dżelaleddin Pasza „ojciec tur.

Polityka Katarzyny II wobec Turcji i Szwecji

Niepodległy Krym stał się widownią politycznych intryg Rosji i Turcji. Ku Turcji ciążyły konserwatywne masy tatarskie, Rosja popierała "nowatorów" i osadziła na chańskim tronie Szahin Gireja (1776).

Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

Mocą tego traktatu Polska , Ukraina została odstąpiona Doroszence pod zwierzchnictwem tureckim, natomiast Podole z Kamieńcem Turcji, co więcej Rzeczpospolita zobowiązała się płacić Turcji roczna daninę w wysokości 22 tyś.

Wojny z Turcją w II połowie XVII wieku. Pokój w Karłowicach

Przewidywał on współdziałanie obu stron przeciw Turcji a także podział Ukrainy- przez co automatycznie osłabiono obronę przed Turkami. Wobec braku skłonności do ustępstw terytorialnych ze strony Turcji, Sobieski zmuszony był podjąć walkę od nowa, czemu służyć miała montowana przez niego liga antyturecka.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Turcja

(po podniesieniu sprawy przez Stalina nieco wcześniej, w Jałcie) Moskwa zażądała od Turcji bazy w Dardanelach (a od aliantów zachodnich bazy w Alexandropolis w Grecji), zwrotu Kareu, Ardahanu i Artvinu (terytoriów, które Rosja odebrała Turcji w 1878 r.

Wojna siedemnastowieczna z Turcją

W 1683 króla Austrii zwraca się do króla Polski o zawarcie sojuszu: a) obie strony będą się wspomagały w walce z Turcja, b) żadna ze stron nie będzie podpisywała osobistego pokoju z Turcją.

Gospodarka wodna na Bliskim Wschodzie, problemy polityczne i gospodarcze - TURCJA

Południowo - wschodnia Anatolia ( Mezopotamia) jest najbardziej suchą częścią Turcji, zamieszkała w większości przez Kurdów i Arabów, jest to najuboższy region Turcji i często dochodzi tam do walk armii rządowej z PKK(Partia Pracy Kurdystanu), która walczy o niepodległość Kurdystanu.

Ortodoksi i katolicy w Turcji

Katolicy niezbyt liczni w samej Turcji stanowili szczególną troskę Stolicy Apostolskiej. Pius VIII, podobnie jak jego poprzednik,starał się zjednać katolikom w Turcji obronę Austrii i Francji przed prześladowaniami.

Dlaczego turyści chętnie odwiedzają Turcję?

) oraz na wschodzie Wyżyna Armeńska (obszar aktywny sejsmicznie) z najwyższym szczytem Turcji - Araratem (5165 m n. Podsumowując, można powiedzieć, iż w Turcji znajdzie się miejsce dla każdego, nawet najbardziej wymagającego turysty.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Turcja po 1960 roku

W Turcji nadal istnieje silne zagrożenie demokracji ze strony prawicy fundamentalistycznej oraz faszystowskiej (tzw. Niemałe problemy stwarza Turcji sąsiedztwo z niespokojnymi republikami kaukaskimi, z nieprzyjazną Grecją, z Bułgarią i konflikt cypryjski.

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

W konfliktów skorzystała Turcja zajmując część Węgier.

Kozacy z Turcją

  Układowi w Andruszowie sprzeciwił się hetman prawobrzeżnej Ukrainy Doroszeńko i w odpowiedzi poddał się Turcji, zachęcając ją do wojny z Rzecząpospolitą.

Między Habsburgami a Turcją

Turcja za sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520-1566) doszła do szczytu swej potęgi.

ANTIOCHIA (obecnie Antakya w Turcji)

W 1969 patriarchat liczył 93 600 wiernych oraz 3 wikariaty patriarchálně (w Libanie, Turcji i Jerozolimie), 2 metropolie,3 abpstwa, 1 diec.

Chrześcijanie w Turcji

Opieka ta nie oznaczała uprawnień do prowadzenia misji, była wszakże korzystna dla zakonników, którzymając swobodę działania wśród przebywających w Turcji cudzoziemców katolików, próbowali rozwijaćdziałalność misyjną.

Turcja - Informacje ogólne

Do Turcji przybywali jedynie prawdziwi podróżnicy, dla których wystarczającą atrakcją były liczne ślady minionych cywilizacji.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Turcja. Cypr. Grecja

  W Turcji lata siedemdziesiąte przyniosły ostry kryzys polityczny doprowa­dzając kraj na skraj wojny domowej.

Turcja i powstanie Grecji

  Przyczyny słabości Turcji: + rozkład ustroju feudalnego + wzrost uświadomienia narodów uciskanych + niepomyślne wojny z Rosją.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Turcją

 

Stosunki między Turcją a Rzecząpospolitą od dłuższego czasu były napięte. Powodowały taką sytuację m.in. najazdy tatarskie na województwa południowo-wschodnie, wypady kozackie na miasta tureckie i wyprawy magnatów ukrainnych na Mołdawię.

Czarę przepełniła wyprawa lekkiej jazdy (tzw...

TURCJI l CZARNOGÓRY WOJNA PIERWSZA 1852-1853

Druga wojna Turcji i Czarnogóry 1861--1862.