Turbina parowa

Turbina parowa

Czytaj Dalej

Ruch obrotowy w turbinach parowych

Pierwsze ekspe­rymenty z turbinami parowymi przeprowadzano na początku XIX wieku, lecz efektywnie działa­jące urządzenie powstało dopiero w 1884 roku, zbudowane także przez Anglika, Charlesa Parsonsa. Zaledwie w kilka lat po zbudowaniu pro­totypu, turbiny Parsonsa napędzały generatory prądu i obracały śrubami parowców.

Turbiny parowe w elektrowniach

W Ameryce Północnej częstotliwość sieci wynosi 60 Hz i tamtejsze turbiny obracają się z prędkością 3600 obrotów na minutę. Każda najdrobniejsza zmiana prędkości obroto­wej turbiny energetycznej wymaga natychmia­stowej kompensacji.

Parowe turbiny okrętowe

Na dużych jednostkach zamiast jednej dużej turbiny instalowane są obok siebie dwie mniej­sze, podłączone do tego samego źródła pary. Jest to sposób na zredukowanie wymiarów silnika, a taką turbinę nazywamy dwu wałową.

Turbiny parowe

Turbiny takie określa się mianem turbin ze stopniowaniem prędkości.

Sprzężone silniki parowe

Problem ten rozwiązuje się pozwalając parze naj­pierw rozprężyć się trochę w niewielkim cylin­drze wysokociśnieniowym, a następnie dopiero w dużym cylindrze niskociśnieniowym. Silniki parowe, w których para rozpręża się kolejno w dwóch lub więcej cylindrach, nazywamy sprzę­żonymi. Silniki...

Przelotowe silniki parowe

Silniki przelotowe skonstruowano z myślą o zmniejszeniu strat ciepła poprzez zmniejszenie zmian temperatury w cylindrze. Para wprowadza­na z jednego końca rozpręża się popychając-tłok, który pod koniec swego ruchu odsłania położony po środku otwór wylotowy. Rozprężona para uchodzi właśnie...

Pierwsze silniki parowe

Nawet najbardziej zaawansowane technologicznie reaktory jądrowe są zaledwie źródłami ciepła przemieniającymi wodę w parę, która porusza turbiny napędzające generatory prądu. Chociaż interesu­jąca, ta pierwsza turbina parowa nie znalazła żad­nego praktycznego zastosowania.

Przemiana energii w silnikach parowych

W silnikach tłokowych rozprężając się popycha tłok w cylin­drze, w turbinach zaś uderzając w łopatki obraca wirniki. Wszystkie maszyny parowe, zarówno tłokowe jak i turbiny, są silnikami o spalaniu zewnętrz­nym, gdyż energia cieplna jest uzyskiwana na zewnątrz silnika.

Silniki parowe o podwójnym działaniu

W prostym silniku parowym ciśnienie pary poru­sza tłok działając nań z jednej tylko strony. W bardziej skomplikowanych urządzeniach obie strony tłoka wykorzystywane są do produkcji energii mechanicznej. Najpierw parę wpuszcza się z jednej strony tłoka, aby poruszała nim w przód. Następnie para...

Mechanizm korbowy silnika parowego

Posuwisto-zwrotny ruch tłoka zamieniany jest na ruch obrotowy za pomocą mechanizmu korbowe­go. Jest to ramię zamocowane do ciężkiego koła zamachowego i połączone z tłokiem za po­średnictwem korbowodu. Wraz z ruchem tłoka w przód i w tył mechanizm korbowy obraca kołem zamachowym, którego duży...

Koła i turbiny wodne

Dziś ich nowoczesne odpowiedniki w postaci turbin wodnych z powodzeniem napędzają potężne gene­ratory wielkich elektrowni wodnych, produkują­cych znaczne ilości energii elektrycznej.

Turbiny wodne

Siłownia wodna Oznaczywszy wielkości związane z punktem A wskaźnikiem dolnym a, natomiast wielkości związane z punktem B wskaźnikiem dolnym b, oraz poziom odniesienia linią N - N, możemy, napisać zależności określające całkowitą energię wody odniesioną , do jednego kilograma wody Oznaczając przez HZ różnicę wysokości pomiędzy poziomami wody można określić funkcję zwaną ;,spadem" siłowni wodnej Dla turbin reakcyjnych zasilanych bezpośrednio z ...

Turbina peltona

Turbina Peltona jest rzadkim obecnie przykładem turbiny czysto akcyjnej, w której zwiększenie prędkości czynnika ma miejsce tylko w wieńcu kierowniczym, natomiast w wirniku następuje zmiana pędu wyłącznie przez odchylenie strumienia.