TUNIKA

krótszy, wkładany pod togę; kobiety nosiły tunikę węższą, luźniejszą, sięgającą do ziemi, na nią wkładały pallę a.

Tunika

tunicellą, z krótkimii wąskimi rękawami, wkładana na albę.