CZASOPRZESTRZEŃ I TUNELE CZASOPRZESTRZENNE

Jeżeli tunele mają się nam do czegoś przydać, muszą spełnić kilka właściwości: Po pierwsze, podróż poprzez tunel musi być krótsza niż w zwyczajnej czasoprzestrzeni.

Tunele i przełęcze w Alpach.

Pierwszy z wielkich tuneli alpejskich pod Mt Cenis (1871 rok) ma długość około 13 km, najdłuższy do dziś tunel Simploński (1906 rok) ma długość 19 803 metrów.

Nowoczesne drążenie tunelu

W tym przy­padku tunel może być zupełnie niespodziewanie zalewany przez wodę pochodzącą z takich właśnie złóż, szczególnie gdy jest on głęboki lub przecho­dzi pod dnem jakiegoś zbiornika wodnego. Taki tunel - „rurociąg" jest następnie przy­krywany warstwą piasku.

Tunele

Wybudowali między innymi tunel o długości 5,6 km do osuszenia Jeziora Fucyńskiego.

Tunel pod kanałem La Manche

właśnie poprzez tunel. tunel pod kanałem La Manche został oficjalnie oddany do eksploatacji. Samochody, zarówno ciężarowe, jak i osobowe, są także przewożone przez tunel na wagonach kolejowych.

Tunele pod wodą

Jednym z pierwszych tuneli przeprowadzonych pod dnem rzeki był tunel pod Tamizą w Londynie, łączący dzielnice Rotherhithe i Wapping.

Tunele kolejowe

Urobek zaś wywoziły z budowanego tunelu konie. Przy budowie długich tuneli drążono wzdłuż trasy wiele szybów, tak by można było rozpocząć prace W wielu miejscach jednocześnie, co znacznie skracało czas budowy.