TUŁA

Miasto nad Upą (dopływ Oki), w centrum Podmoskiewskiego Zagłębia Węglowego (Ros. FSRR); kreml z XVI w., sobór Uspienski z XVII w., w pobliżu Jasna Polana (zob. Jasny).

Pierwsza wzmianka o mieście w 1146; przyłączone w 1503 do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego; na przełomie XVII i XVIII w. manufaktury...