Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Sądowe

( Definitywnie kończą spór. Są one stosunkowo młode, pojawiły się na początku XX w.. W 1908 r. 5 państw Ameryki Środkowej powołało Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał działał do 1918 r. i rozpatrzył 10 spraw (dużo).Był to sąd regionalny i dał on początek sądownictwu...

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE - „Dzień dobry misiu”

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem.

Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się , poziewał.

Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i...

Trzy wizje internalizacji kultury

W procesie socjalizacji dokonującej się w grupach pierwotnych można wyróżnić trzy etapy, w zależności od specyfiki zachodzących tam interakcji.

Trzy poziomy traumy kulturowej

Pojęcie traumy kulturowej stosuje się do różnorodnych przypadków, o różnej skali. Poziom najniższy, nie mieszczący się w specyficznym zakresie zainteresowań socjologii, to skala biografii indywidualnej. Typowych sytuacji trauma-tycznych doznajemy w rodzinie: choroba, śmierć kogoś bliskiego, urodziny...

TV DEZORGANIZUJĄCA DZIEŃ DZIECKA I RODZINY

TV jest złodziejem czasu, kradnie czas który może być wykorzystany na inne czynności obowiązkowe lub na odpoczynek (efekt wyporności). Wielogodzinny odbiór TV, kaset Video, gier komputerowych odbywa się kosztem innych zajęć. Konsekwencją może być zaniedbywanie nauki szkolnej w domu, skracanie czasu na...

Jaka grupa przepisów zawarta w ustawie "Prawo o działalności Gospodarczej" weszła w życie z dniem 1.01.2000

Są to przepisy nakazujące porządkowanie stanu prawnego w zakresie koncesji i zezwoleń na dz.gosp oraz dotyczące osób i podmiotów zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, małych i średnich przedsiębiorstw

Wychowanie estetyczne - Trzy różne sposoby rozumienia sztuki

1) jako umiejętność

- sztuka będzie obejmować to wszystko, co powoduje, że człowiek zdolny jest do tworzenia tego, co budzi ogólny zachwyt. Sztuka będzie utożsamiana z predyspozycjami człowieka do tworzenia czegoś co budzi podziw. W tym rozumieniu sztuka będzie odnosiła się do umiejętności...

Wychowanie fizyczne - Trzy zagadnienia programu wychowania fizycznego

1) zadania stawiane przed zorganizowanym procesem wychowania fizycznego na tle potrzeb rozwojowych ucznia:

- kierując procesem wychowania fizycznego, nauczyciel musi się liczyć z tzw. warunkami wychowania, które określają dostępność i celowość użycia danych środków i metod. Są to: wiek, płeć, stan...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Pracując z planowaną wydajnością, zakład ten będzie wytwarzał każdego dnia jeden niewielki cylinder szkła zawierający około 20 kg plutonu.

Trzy zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działającwe równoważą sie to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym

II zasada

Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona to ciało to porusza się ruchem zmiennym wartość...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - NASTIE

Ruchy nastyczne, zmiana położenia organów roślinnych, rzadziej zwierząt, zachodząca w wyniku bodźca działającego bezkierunkowo lub będąca rezultatem wrodzonych właściwości organu.

Istnieją 2 rodzaje ruchów nastycznych: ruchy wynikające z różnic w szybkości wzrostu elongacyjnego komórek leżących...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - MACIEJKA

Matthiola bicornis.

Jednoroczna roślina ozdobna z rodzaju lewkonia, wysiewana wprost na miejsca stałe; łodyga rozgałęziona, płożąca; kwiaty niepozorne, w luźnych gronach, karminowofioletowe, otwierają się wieczorem i wówczas silnie pachną; kwitnie krótko, ale może być wysiewana sukcesywnie, np. co...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - CEREUS

Cereus.

Rodzaj z rodziny kaktusowatych, dawniej zbiorczy rodzaj, obecnie podzielony na ponad 20 węższych rodzajów, np. Aporocactus, Carnegiea, Cephalocereus, Cereus, Cleistocactus, Espotoa, Hylocereus, Myrtillocactus, Selenicereus; w tradycyjnym rozumieniu cereus obejmował ok. 200 gat.; w obecnym rodzaju...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - GRZYBIENIE

Nymphaea, tzw. lilie wodne.

Wodna bylina (ok. 40 gat.) obszarów podzwrotnikowych i umiarkowanych; kłącze b. grube, płożące się w mule dennym; liście duże, tarczowate, pływające; kwiaty duże, b. okazałe, barwy białej, czerwonej, żółtej lub niebieskiej; w Polsce (stawy, jeziora) występują 2 gat.:...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - MIMOZA WSTYDLIWA

dotyk, nagłe zmiany temperatury); kwiaty fioletoworóżowe, zebrane w główki; nazwą mimoza są określane błędnie niektóre gat.

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - GORYCZKA WIOSENNA

Gentiana verna.

Roślina zielna zaliczana do rodziny goryczkowatych. Goryczka znajduje się pod ochroną całkowitą. Roślina ta pospolicie występuje na łąkach, halach, skałach, polanach leśnych Tatr i Pienin, rzadko Wschodnich Sudetów. Niziutkie łodyżki goryczki posiadają przyziemną różyczkę liści...

Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje

Ostatnim z trzech filarów ustroju (oświeceniowy trójpodział władzy) było sądownictwo. Jego właśnie symbolem była Konstytucja 3 maja, która jako jedyna z trzech pierwszych polskich aktów tego typu była niezawisłą ustawą niepodległego państwa.

Co jadam w ciągu dnia

Ich stehe täglich um sieben Uhr auf. Normalerweise esse ich zum Frühstück die Milchsuppe. Nach der Suppe trinke ich eine Tee. Ausserdem esse ich auch ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Manchmal esse ich in der Schule Butterbrote. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zum Mittagessen bin ich normalerweise bei...

Dzień powszedni - wypracowanie

Mein Alltag

"Geben wir zu, wir sind auf jede Überraschung vorbereitet, nur die alltäglichen Dinge brechen über uns herein wie Katastrophen." - Stanisław Jerzy Lec.

"Alles hat seine Stunde, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: ... eine Zeit zum Lachen, ... eine Zeit für den Tanz...