Trzon mostka

W tym miejscu rękojeść i trzon ustawione są względem siebie pod kątem otwartym ku tyłowi, tzw.

Jałowa martwica nasad trzonów kręgów

Jądra miażdżyste mogą uwypuklać się w kierunku trzonów tworząc guzki Schmorla. Leczenie polega na ochronie przed naciskiem i odciążeniu trzonów drogą wzmacniania napięcia mięśni grzbietu.

Trzon kręgu

Przednia i boczne powierzchnie są nieco wklęsłe w kierunku pionowym i wypukłe w kierunku poziomym; powierzchnia tylna trzonu, stanowiąca przednie ograniczenie otworu kręgowłego, jest prawie równa i ma jeden otwór lub dwa stosunkowo duże otwory, przez które żyły trzonów kręgów, tzw.

CHOROBA SCHEUERMANNA KIFOZA MŁODZIEŃCZA DYSTROFIA WZROSTOWA PŁYTEK GRANICZNYCH TRZONÓW KRĘGÓW

Manifestuje się — poza guzkami Schmorla — nierównością, falistością, rozwarstwieniem, nierównomiernym zagłębieniem dolnych i górnych powierzchni trzonów. W wieku 40—50 lat na tle tych zmian rozwijają się na wielu poziomach osteofity trzonów kręgów.

Żyły trzonów kręgów

basicerlebrales) są obszernymi naczyniami, które analogicznie do żył śródkościa biegną wewnątrz trzonów kręgów w kanałach istoty gąbczastej; kierują się one poziomo i promienisto z obwodu trzonu do środka jego powierzchni tylnej i wspólnie albo pojedynczo przez jeden czy przez parę otworów uchodzą do poprzecznych zespoleń splotu wewnętrznego przedniego.

Trzon kości kulszowej

Z brzegu tylnego trzonu sterczy ku tyłowi wydatny kolec kul-szowy (spina ischiadica). Poniżej wcięcia kulszowego mniejszego gruby odcinek trzonu kształtu trójściennego ostrosłupa zbiega prawie pionowo ku dołowi i do tyłu.

Trzon strzałki

Trzon strzałki (corpus fibulae). Trzon, podobnie jak trzon kości piszczelowej, w przekroju poprzecznym jest mniej więcej trójkątny; odróżniamy w nim trzy powierzchnie, odgraniczone od siebie trzema brzegami.

Trzon pęcherzyka żółciowego

Powierzchnia dolna trzonu, wypukła gdy pęcherzyk jest wypełniony i wklęsła, gdy jest pusty, w całości jest pokryta otrzewną.

Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy

Z tyłu trzon żuchwy przechodzi u obu swych końców w stromo wstępujące gałęzie żuchwy (rami mandi-bulae).

Korzeń albo trzon płuca

Korzeń albo trzon płuca (radix pulmonis) łączy serce oraz tchawicę z powierzchnią śródpiersiową płuca i utworzony jest przez te wszystkie twory, które wchodzą do wnęki płuca lub z niej wychodzą. nieparzystej; trzon lewego płuca leży poniżej łuku aorty i do przodu od aorty zstępującej.

Trzon najądrza

Trzon najądrza (corpus epididymidis). Głowa najądrza bez widocznej granicy przechodzi w trzon.

Osłonki trzonu

Skóra trzonu jest cienka, delikatna, zabarwiona brązowawo, nie zawiera tkanki tłuszczowej i wcale lub prawie wcale nie jest owłosiona z wyjątkiem korzenia prącia, gdzie włosy tworzą obfity wieniec.

Trzon macicy

Trzon rozpoczyna się u góry zaokrąglonym, szerokim odcinkiem położonym powyżej ujść macicznych jajowodów; jest to tzw.

Złamanie trzonów kości goleni

złamanie trzonów kości goleni; jedno z najczęściej spotykanych w chirurgii urazowej uszkodzeń.

Rak trzonu macicy

Najczęstszym objawem klinicznym raka trzonu są nieregularne, obfite krwawienia u kobiet przed menopauzą, a u kobiet starszych krwawienia w terminie 6 miesięcy do kilku lat od ustąpienia miesiączki.

Trzon żebra

Trzon żebra (corpus costae) jest cienki i spłaszczony, jego powierzchnia zewnętrzna jest wypukła oraz gładka i bocznie od guzka tworzy tępy kąt (angulus costae), skierowany ku tyłowi i dołowi.

Trzon (corpus)

Trzon tworzy część środkową kości, jest mniej więcej kształtu sześciennego i zawiera wewnątrz dwie pneumatyczne jamy, prawą i lewą, wysłane błoną śluzową — są to zatoki klinowe (sinus sphenoićLales)1 przedzielone przegrodą kostną.

Trzon prącia

Trzon prącia (corpus penis) ma kształt walcowaty nieco spłaszczony w kierunku z góry ku dołowi.

Złamanie trzonu kości udowej

złamanie trzonu kości udowej; powstaje w następstwie urazu bezpośredniego (wieloodłamowe) lub pośredniego (poprzeczne, skośne lub spiralne).

Topografia trzonu trzustki

Powierzchnia przednia, całkowicie pokryta otrzewną tylnej ściany torby sieciowej, przylega do ściany tylnej żołądka; oba narządy przedzielone są tylko szczelinowatą przestrzenią torby sieciowej. Sprawy chorobowe żołądka, jak również dwunastnicy (wrzody) i części początkowej okrężnicy...