Poezja wobec rewolucji - „Nierówny rachunek w trupach”

„Nierówny rachunek w trupach” (Komuna Paryska) – to, dość makabryczne, powiedzenietrafnie oddaje istotę  c h w y t u  s t a t y s t y c z n e g o, służącego w wierszach Broniewskie-go moralnej osłonie opisu śmierci wroga. Nierówny rachunek w trupach: czterdziestu ośmiu w szeregu.

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI JANA ANDRZEJA MORSZTYNA. SONET „DO TRUPA”

poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej; jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności; pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie uzyskuje w tej poezji wyrazistego, cielesnego kształtu, to raczej opowieść o grze zmysłów mężczyzny złaknionego obcowania z kobietą; aby tę grę ...