CHRÉTIEN de TROYES, Chrestien de Troyes

ur. ok. 1130 prawdopodobnie w Troyes, zm. przed 1190, Poeta.Był prawdopodobnie kanonikiem w Troyes, związanym z dworem w Szampanii ; uważany za najwybitniejszego przedstawiciela powieści dworskiej.

Łączył w niej przewodnie idee liryki pro-wansalskiej (służba kobiecie) z wątkami legend bretońskich; w...

Azincourt. Traktat w Troyes

 

Przedstawiwszy warunki pokoju niemożliwe do przyjęcia dla Francji, Henryk V wylądował w 1415 r. u ujścia Sekwany. Zmusił do kapitulacji tamtejszy port i po drodze na Calais napotkał pod Azincourt armię francuską pod dowództwem Karola Orleańskiego, złożoną głównie z luźnych pocztów...

TROYES

(wym. trua) Miasto nad Sekwaną w płn.-wsch. Francji, z cennym zespołem budowli śrdw. i renesansowych.

Katedra św. św. Piotra i Pawła 5-nawowa bazylika (1208, XIV-XVII w., witraże z XIII-XVII w.) z transeptem, chórem z obejściem i kaplicami promienistymi, z trzema późnogotyckimi portalami i pięknymi...

PIOTR z Troyes

Z przydomkiem Comcstor lub Manducator [Pożeracz książek], żyjący w XII w. [zmarł w 1179 lub 1189]; był kanclerzem katedry paryskiej i wykładał w tamtej szej szkole katedralnej. Najbardziej znanym jego dziełem była Historia szkolna {Historia lasńca], streszczająca dzieje biblijne Starego i Nowego...