Trójki

Czytaj Dalej

Konferencje Wielkiej Trójki

Uchwalenie przez kongres USA ustawy Lend-lease Act z marca 1941r., która zezwalała na dostarczanie broni tym państwom, których bezpieczeństwo wiązałoby się z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych oraz ogłoszenie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone zasad Karty Atlantyckiej można uznać za początek...

Trójka

Jeżeli jakakolwiek liczba może rościć prawo do świętości i znaczenia symbolicznego, to bez wątpienia jest nią trójka. Największą z prawd objawionych jest przecież ta, która mówi, że Bóg w swej istocie jest trój jednością, a zatem liczba trzy należy z konieczności do absolutnego bytu. Trzeba...

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI

Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.

Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby granica Polski z ZSRR przebiegała wzdłuż linii Curzona. Wstępnie zgodzili się na to pozostali. Jednocześnie zdecydowano o przesunięciu...

TRÓJKA

Trzy osoby, przedmioty, troje zwierząt; cyfra trzy, również jako szkolna ocena dostateczna; przedmiot oznaczony tą cyfrą a. trzema oczkami (w grach); (ros. trójka) dawny pocztowy trzykonny zaprzęg rosyjski, później, do poł. XIX w., używany powszechnie, w którym koń środkowy, kłusak, zaprzężony jest w...

Konferencje Wielkiej Trójki

Konferencja Teherańska, Jałtańska, Poczdamska Zasadnicze ustalenia w sprawie przyszłości powojennego świata zapadły podczas konferencji Wielkiej Trójki ? Franklina D. Roosevelta (USA), Winstona Churchilla (Wielka Brytania) i Józefa Stalina (ZSRR) ? w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Do 1943 roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wyraźnie unikały wszelkich decyzji politycznych i terytorialnych dotyczących ładu powojennego aż do momentu zakończenia działań militarnych.