TRIUMF

Najsławniejszym z tych pochodów był Triumf Bachusa, na którym śpiewano słynną piosenkę Wawrzyńca Medyceusza, zob. Triumf Bachusa a. Triumf śmierci zob.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

A jednak „triumf wolnej myśli", bo podjęto szereg działań instytucjonalnych, by podnieść kraj z ciemnoty i zacofania, by oświecić społeczeństwo: a) reforma oświaty: Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej; b) powstanie pierwszej w Europie biblioteki publicznej ze zbiorów braci Załuskich; c) wysiłki zmierzające do oczyszczenia języka, by stał się sprawnym narzędziem komunikacji: S.

PAŃSTWO FRANKÓW - TRIUMF PARTYKULARYZMU

stosunki można uznać za triumf partykularyzmu.