Trawy - Informacje ogólne

się w łąkę W Europie Środkowej i Zachodniej trawy tworzą naturalne zbiorowiska tylko tam, gdzie wzrost drzew jest silnie ograniczony z przyczyn naturalnych: hale górskie powyżej klimatycznej górnej granicy lasu lub podmokłe gleby wzdłuż zbiorników i cieków wodnych stały się domeną traw.

Trawy - nasze najważniejsze rośliny uprawne

Na podstawie budowy źdźbła (łodygi) można łatwo i pewnie odróżnić trawy od innych podobnych do traw roślin.

Trawa pampasowa

Trawa pampasowa w naszym klimacie wymaga starannego okrycia przed zimą. Wyjątkowo atrakcyjnie oszronione kępy tej trawy. Warto więc kupować trawę w sklepach.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Zauważyć należy, że przez cały czas w tle wszystkich wierszy pojawiał się prosty, ubogi człowiek, a także trawa, drzewa, słowem - matka Ziemia. Już odpowiadam: bo kochał najlichsze źdźbło trawy.

Wiechlinowate, trawy

Bambusy to także trawy - często uważane za najbardziej prymitywne gatunki - jednak w prze­ciwieństwie do pozostałych przedstawicieli rodzi­ny traw, łodygi większości bambusów są silnie zdrewniałe.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Zauważyć należy, że przez cały czas w tle wszystkich wierszy pojawiał się prosty, ubogi człowiek, a także trawa, drzewa, słowem - matka Ziemia. Już odpowiadam: bo kochał najlichsze źdźbło trawy.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Powstawanie łąk i pastwisk

Uprawa wysokowydajnych i wytrzymałych gatunków traw, podsiewanie wyselekcjonowanych mieszanek traw, stosowanie nawozów organicznych i mineralnych, a także nowoczesne techniki uprawy z dokładnie dopasowanymi do rytmu rozwoju traw terminami nawożenia doprowadziły do wysokoproduk-tywnych zbiorowisk roślinnych.

TRAWA KĘPOWA

TRAWA KĘPOWA — trawa, która krzewiącsię wytwarza pędy dosyć blisko siebie; kępatrawy w rzucie pionowym ma kształt zbliżony ;do koła. kostrzewa łąkowa, kupkówkapospolita, rajgras wy niosły) należą w większoścido traw dobrych.

Cynodon palczasty (Trawa bermudzka)

  Wygląd: trawa trwała, tworząca murawy o licznych płożących się rozłogach, rozgałęziających się i ukorzeniających w kolankach.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy napiaskowe

Charakterystycznymi trawami i roślinami trawopodobnymi tych siedlisk są szczotlicha siwa i turzyca piaskowa.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Torfowiska

Rosną tu również pojedyncze gatunki traw, przede wszystkim zaś spora liczba roślin tra-wopodobnych. Trawy są mniej typowe dla tych zbiorowisk, choć na ich brzegach i w postaciach degeneracyjnych może występować trzęślica modra.

„KWAŚNE TRAWY”

„KWAŚNE TRAWY” — termin używanyw starszym piśmiennictwie, a spotykany czasamii obecnie; przeważnie bywa używany jako określenieroślinności łąk mokrych, głównie higrofilnychturzyc; nie ma on logicznego uzasadnienia i używanietego terminu często staje się pośrednio przyczynąszkód wyrządzonych gospodarce łąkowej,gdyż sugeruje potrzebę wapnowania takich łąk,dla których zabieg ten może okazać się nie tylkozbędny, lecz nawet i ...

TRAWY

Łodygi traw, tzw. Ziarniaki wielu traw są użyteczne dla człowieka, np.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Ubogie pastwiska nawapienne

Wśród traw i roślin trawopodob-nych występują strzęplica piramidalna i strzę-plica nadobna, oprócz nich kostrzewa owcza, drżączka średnia, owsicą łąkowa, wiechlina wąskolistna, rajgras wyniosły, stokłosa prosta, konietlica łąkowa, turzyce: pagórkowa, niska, wiosenna, sina, kosmatka polna i inne, obok nich cały szereg krzewinek, bylin i ziół, z których należy wymienić typowe gatunki: goryczkę orzęsioną i goryczkę ...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy bliźniczkowe

Należy do nich bliźniczka psia trawka, od której pochodzi nazwa zbiorowiska. Tak można znaleźć wśród muraw bliźniczkowych suche „trawiaste mumie" o twardych, zdrewniałych pochwach liściowych.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

Choć liczne dobrze wytrzymujące suszę gatunki traw i turzyc budują niezbyt zwartą darń, to zwłaszcza ostnice w porze owocowania nadają stepom ich charakterystyczny wygląd, nawet jeśli nie są one dominantami w pokrywie roślinnej.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Łąki kośne

 

Przykładem ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych są zbiorowiska bogate w byliny, jakie występują zwłaszcza w Europie Zachodniej znajdującej się pod wpływem bogatego w opady i łagodnego klimatu subatlantyckiego, na kwaśnym, ubogim podłożu.

Te jednokośne łąki są szczególnie atrakcyjne z powodu...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Szuwary wielkoturzycowe

 

Charakterystyczne, zwykle ubogie gatunkowo, zdominowane przez wysokie turzyce (stąd ich nazwa) szuwary zasiedlają zwykle mokre, podtopione i znów podsychające siedliska na mineralnych, częściowo torfowych glebach. Rzucają się one w oczy dzięki swym dużym, mocnym gatunkom, tworzącym, jak niektóre z nich...

Rdest ptasi = wróble języczki = = podróżnik = świńska trawa

Rdest ptasi jest to gatunek zbiorowy, rozpowszechniony niemal na całym świecie, zwyjątkiem stref tropikalnych. W Polsce rośnie masowo w miejscach piaszczystych isłonecznych, na drogach, placach, łąkach, nieużytkach i widnych brzegach lasów.Rdest ptasi, w zależności od warunków, w jakich żyje...