Trawienie

Czytaj Dalej

TRAWIENIE

U tych drugich często dochodzi do zapoczątkowania trawienia już w jamie chłoną-co-trawiącej, a dopiero nadtrawione cząstki pokarmowe są fagocytowane, czyli występuje dwuetapowe trawienie, najpierw zewnątrz- a potem wewnątrzkomórkowe.

Kwiaty na przykładzie traw

Liczniejsze lub bardzo liczne kłoski skupiają się w duże kwiatostany, stanowiące typowy obraz kwitnących traw.

TRAWIENIE I WCHŁANIANIE

Proces ten, nazywany trawieniem, przebiega w sposób uporządkowany z udziałem wielu różnych enzymów wydzielanych z sokami trawiennymi do przewodu pokarmowego  Niektóre składniki pożywienia, do których ?

Etapy trawienia

Trawienie to hydrolityczny rozkład- z udziałem enzymów trawiennych- wielocząsteczkowych substancji pokarmu na drobnocząsteczkowe, które są wchłaniane przez błony komórkowe i przyswajane przez organizm.

Trawienie

Wydzielina gruczołów jelita cienkiego zawiera trzy fermenty trawiące węglowodany: diastazę, maltazę i — nie zawsze — laktazę, poza tym ferment (erypsyna) rozkładający białka (peptydy na kwasy aminowe), wreszcie — lipazę, która trawi tłuszcze.

Rośliny podobne do traw

Innego typu kwiaty, niekiedy bardziej rzucające się w oczy, pokazują z reguły szybko, że tych roślin do traw zaliczyć nie można chociaż są do nich bardzo podobne. Owadopylne liliowate (Tofieldia, Narthecium) z reguły różnią się od traw rzucającymi się w oczy kwiatami.

Jaką rolę pełni jama ustna w procesie trawienia?

Ślina to niemal przezroczysta, lepka substancja złożona w 98% z wody, a także śluzu (mucyny), enzymu amylazy ślinowej (ptialiny) oddziałującego na węglowodany złożone (przede wszystkim skrobię) rozpoczynając proces trawienia ich do postaci cukrów prostych i lizozymu, który niszczy bakterie znajdujące się w pokarmie.

ROŚLINY POBUDZAJĄCE ŁAKNIENIE I TRAWIENIE

Przewlekły brak łaknienia występuje najczęściej w wyniku niedostatecznegowydzielania soków trawiennych, co wybitnie upośledza procesy trawienia. W takich przypadkach uregulowanie procesów trawienia,poprzez pobudzanie wydzielania soków trawiennych, ma podstawowe znaczenie.

MĄCZNIAK WŁAŚCIWY TRAW

MĄCZNIAK WŁAŚCIWY TRAW — chorobagrzybowa podstawowych zbóż oraz traw z rodzajów'Hordeum, Loli urn, Arrhenatherum, Agropyron,Br o mus, Poa.

Zespół złego trawienia

Objawy zespołu złego trawienia są następstwem niewydolnego trawienia składników pokarmo­wych spowodowane chorobami żołądka, wątroby, dróg żółciowych, trzustki i zmianami ilościo­wymi oraz jakościowymi soków trawiennych.

TRAWIENIE

człowieka,rozkładanie substancji pokarmowych na związkiprostsze, które są wchłaniane do krwi i wykorzystywaneprzez organizm jako materiał budulcowyi energetyczny; rozróżniamy trawienie mechanicznei chemiczne.

TRAWIENIE TŁUSZCZY

W pierwszym etapie trawienia tłuszczy (w DWUNASTNICY) krople tłuszczu są emulgowane. Oznacza to, że zmniejsza się ich napięcie powierzchniowe, co później ułatwia dostęp enzymów trawiących tłuszcze (LIPAZY).

TRAWIENIE BIAŁEK

Jest to enzym występujący u młodych ssaków, który powoduje ścinanie rozpuszczonego białka mleka i jego trawienie.

TRAWIENIE CUKRÓW

W żołądku nie są trawione, ponieważ enzymy amylolityczne są aktywne tylko w środowisku obojętnym lub lekko zasadowym, a w żołądku jest środowisko kwaśne. Dopiero w dwunastnicy następuje kolejny etap trawienia.

Elektrotinta, trawienie elektrolityczne

Trawienieodbywa się w elektrolicie pod wpływem przepływusłabego prądu elektrycznego; metoda, opracowanai zastosowana w grafice artyst.

Trawienie szkła

nabrała technika trawienia podkon.

Jaka jest rola przełyku w procesie trawienia?

Przełyk jest umięśnioną rurą, która na każdym z końców ma specjalne pierścienie mięśniowe (mięśnie okrężne), tzw. zwieracze. Górny zwieracz rozkurcza się, gdy kęs pokarmu jest przepychany przez gardło, po tym kęsie kurczy się, a ruchy perystaltyczne mięśni przepychają pokarm przez przełyk...

ŚNIADANIE NA TRAWIE

Fr. Dejeunersur l'herbe, obraz (1863) Edouarda Maneta, Paryż, Luwr, uwspółcześniona wersja Koncertu wiejskiego (ok. 1509) Giorgiona, Paryż, Luwr.

Obraz XVI-wieczny przedstawia dwóch ubranych mężczyzn i dwie nagie kobiety w spokojnym, sielankowym krajobrazie wiejskim. U Maneta kobieta na pierwszym planie jest...

Trawienie

Działanie odpowiednimi preparatamina płytę z przygotowanym i zabezpieczonym na niejrysunkiem; zależnie od rodzaju i natężenia roztworuoraz czasu t. otrzymuje się na odbitce kreskę cienkąi głęboką lub szerszą i płytszą.

REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU TRAWIENIA

Badanie jest dobrą metodą oceny narządów miąższowych jamy brzusznej o dokładności praw ie takiej jak tomografia komputerowa (TK). Obecnie trwają prace w celu znalezienia dobrego środka cieniującego (kontrastu) dla oceny narządów jamy brzusznej w badaniu rezonansem magnetycznym.

Scyntygrafia wątroby...