Radzenie sobie z traumą kulturową

Celem strategii są tu schematy interpretowania i definiowania traumy dostępne w świadomości zbiorowej, a metodą - intensywny dyskurs wokół traumy, nasilenie debat publicznych czy aktywności zbiorowej w kierunku zmiany dotychczasowej perspektywy.

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe.

Trauma zmian społecznych

Wreszcie pojawia się idea, że sama zmienność może podważać normalny przebieg życia społecznego, stanowiąc wstrząs dla członków społeczeństwa i rodząc stan swoistej traumy. W ten sposób rodzi się trzecie podejście do zmian społecznych: dyskurs traumy, który będzie przedmiotem analizy w tym rozdziale.

Trauma zmian społecznych - Od dyskursu postępu do dyskursu traumy

Dla uchwycenia negatywnych konsekwencji zmiany społecznej jako takiej, bez względu na jej treść, warto wprowadzić pojęcie traumy. Ten nurt myślowy określę jako dyskurs traumy, trzeci punkt widzenia na zmianę społeczną, po dyskursie postępu i dyskursie kryzysu.

Trauma zmian kulturowych - Czynniki pośredniczące

Wokół postrzeganych traum mogą mobilizować się ruchy społeczne, powstawać stowarzyszenia, tematyka traumy podejmowana jest z różnych perspektyw przez partie polityczne.