WOJNA LĄDOWA - Okupacja wojenna

Władza okupanta ma charakter przejściowy,los terytorium zostanie roztrzygnięty po wojnie. Od okupacji wojennej trzeba odróżnić okupacje pokojową i okupacje będącą następstwem bezwarunkowego poddania się.

WOJNA MORSKA - Odrębność wojny morskiej

Wojna morska jest w wyższym stopniu wojną gospodarczą niż wojna lądowa,gdyż zmierza do zniszczenia handlu przeciwnika. Niektórzy wyodrębniają dwie koncepcje wojny:kontynentalną,kładzie nacisk przede wszystkim na działania przeciw siłom zbrojnym nieprzyjaciela oraz anglosaską,która zmierza do osłabienia gospodarczego przeciwnika.

WOJNA MORSKA - Metody i środki wojny

W deklaracji paryskiej z 1856 państwa wyrzekły się kosarstwa Blokada wojenna-operacja wojenna podjęta przez okręty jednego państwa z zamiarem przerwania wszelkiej komunikacji drogą morską z pewnym odcinkiem wybrzeża lub portem strony przeciwnej.

WOJNA MORSKA - Prawo łupu

Własnosc nieprzyjacielska z wyjątkiem tej znajdującej się na stsatku neutralmnym,chyba ze stanowi kontrabande wojenną podlega prawu łupu.

WOJNA MORSKA - Kontrabanda wojenna

Są to towary przeznaczone na cele wojenne i dostarczane stronom wojującym wbrew zakazowi. Deklaracja londyńska przyjęła podział kontrabandy na bezwzględną(materiały używane wyłącznie na wojnie-broń,amunicja itd.

WOJNA POWIETRZNA

Lotnictwo wojskowe podlega przepisom prawa wojny lądowej i morskiej.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Amerykanie liczyli, że Kanadyjczycy poprą w wojnie USA, tak się jednak nie stało i poparli oni stronę brytyjską. oba państwa podpisały układ handlowy znoszący wszelkie dyskryminacyjne zarządzenia z lat wojny.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE WOJNY SECESYJNEJ (1861 - 1865)

Obie jednak nie miały większego udziału w wojnie. Ostateczne zwycięstwo w wojnie secesyjnej osiągnęła Północ.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - I WOJNA BAŁKAŃSKA

13 III 1912 → zawarcie tajnego bułgarsko - serbskiego układu przeciw Turcji i podział ewentualnych zdobyczy w Macedonii 29 V 1912 → zawarcie tajnego bułgarsko - greckiego układu przeciw Turcji Czarnogóra zawarła sojusz z Serbią umowę ustną z Bułgarią X 1912 → Czwórprzymierze bałkańskie rozpoczęło wojnę → zwycięstwa koalicji bałkańskiej 8 XI 1912 → zajęcie Salonik przez wojska Greckie 3 XII 1912 → zawieszenie broni zawarte na ...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się...

Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

- po kapitulacji państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy i poddane pod okupacją ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i FrancjiRFN 

- 24 V 1949 r. – powstało RFN; w życie weszła także konstytucja

• władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza...

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po wojnie w Polsce ukształtowały się dwa aktywne ośrodki badań formalno-logicznych: warszawski i wrocławski, obok których wymienić naleŜy toruński, krakowski i poznański208.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

Znaniecki analizował porównawczo biografie społeczne różnych ludzi żyjących w nowoczesnych społeczeństwach narodowych zauważył, że pewne kręgi społeczne narzucając człowiekowi w dzieciństwie i młodości określone role, wpływają pozytywnie na rozwój pewnych rodzajów dążności osobowo...

Wojny a konflikty zbrojne

Wojna była unormowana prawnie, tzn musi wypowiedziana, muszą być zerwane stosunki dyplomatyczne, musi być walka ale nie koniecznie, może być stan wojny. W chwili obecnej nie można wypowiadać wojny, jest to stan stosunków dyplomatycznych.

Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Celem procesu określanego „europeizacją” Europy jest więc: przywrócenie regionowi niezależności politycznej; podniesienie znaczenia Europy na arenie międzynarodowej; zapobieżenie niebezpieczeństwu wojny nuklearnej w Europie; podniesienia rangi gospodarczej regionu i dobrobytu jego mieszkańców; sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, które niesie rozwój nowych centrów gospodarki światowej, np.

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

Położenie geopolityczne Polski w środku Europy sprawia, że charakter rozwoju wewnętrznego państwa, jego sojusze zewnętrzne i cała polityka zagraniczna były i będą istotnym elementem układów ogólnoeuropejskich. Leżąc na linii ekspansywnych zmagań Rosji i Niemiec była poddawana wielorakim...

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Polityka zagraniczna PRL

Po II wojnie świat. Wprowadzenie stanu wojennego i represje wobec NSZZ Solidarność spowodowały częściową izolację Polski na Zachodzie i osłabiły możliwości działania pol.

Społeczeństwo feudalne - Idea wojny i idea umowy

Szlachta nie płaci podatku, oświadczają około roku 1380 dwaj giermkowie z Varennesen-Argonne, ponieważ „z przyczyny szlachec-twa szlachta zmuszona jest narażać swoje ciało i mienie na wojnie”.

Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od...

Kraków - Historia: I wojna światowa

Wybuch I wojny światowej i wymarsz 6 VIII 1914 I Kompanii Kadrowej z ul.