TRANSAKCJE CAP

Jest to instrument finansowy mający charakter kontraktu. CAP jest kontraktem, w którym, dealer płaci nabywcy sumę proporcjonalną do różnicy między stopą odniesienia (reference rate) np. stopą LIBOR, a stopą ustaloną w kontrakcie (contract rate), jeżeli ta różnica jest dodatnia. Oznacza to, że...

TRANSAKCJE FLOOR

Kontrakt FLOOR jest odwrotny do kontraktu CAP. Wystawiający kontrakt floor płaci nabywcy sumę proporcjonalną do różnicy między stopą określoną w kontrakcie, a stopą odniesienia, jeżeli różnica ta jest dodatnia. Dzięki temu kredytodawca otrzymujący odsetki według zmiennego oprocentowania zabezpiecza...

TRANSAKCJE COLLAR

Jest to kombinacja kontraktów cap i floor. Kontrakt taki polega na jednoczesnym zakupie kontraktu cap i wystawieniu kontraktu floor. Ma on zastosowanie gdy kredytobiorca chce się zabezpieczyć przed wzrostem stóp procentowych, a jednocześnie nie dysponuje środkami na zakup kontraktu cap. Środki te uzyskuje...

TRANSAKCJE SWAP

SWAP to operacja składająca się z dwóch czynności: kupna lub sprzedaży waluty bądź innych wartości na rynku dnia transakcji oraz ich kupna lub sprzedaży na rynku terminowym.

Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe FUTURES

Zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym za pomocą FUTURES może przybierać dwojaką formę:

long - hedge – polega na zakupie futures w sytuacji gdy przewiduje się wzrost kursu waluty np. DM wobec USD, zysk uzyskany ze sprzedaży FUTURES w terminie późniejszym pozwala na zrekompensowanie strat...

Kwestia zjednoczenia Korei - Wojna koreańska

Wojna utknęła w martwym punkcie, czego rezultatem był powrót do politycznego status quo. Atmosfera zimnej wojny doprowadziła do militarnej konfrontacji USA ze światem komunistycznym w Korei.

Konflikty Indochińskie - Pierwsza wojna indochińska

Nie pomogło to jednak Francji i Bao Daiowi w uzyskaniu przewagi, a tym samym zwycięstwa militarnego w wojnie z Armią Ludowo - Wyzwoleńczą DRW. , oznaczało to przełom w wojnie.

Konflikty Indochińskie - Wojna wietnamska

Polegał on na zmniejszeniu udziału wojsk amerykańskich w wojnie, przejęciu odpowiedzialności za działania wojenne przez Sajgon, zwiększeniu pomocy materialnej i szkoleniowej dla wojsk Wietnamu Płd. Skutki wojny są odczuwalne i dziś.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Wojna bengalska - ostateczny podział subkontynentu

przez Indie samolotu Pakistańskiej Marynarki wojennej z 16 osobową załogą. „The Washington Post” opublikował w raporcie poświęconym konfliktowi pomiędzy Indiami i Pakistanem informację, iż konflikt o Kaszmir może doprowadzić do wybuchu wojny nuklearnej, gdyż obie strony są gotowe do użycia broni jądrowej w sytuacji kryzysowej.

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Wynik tej wojny był następujący: a) odblokowanie portu Eilat b) brak nowych nabytków terytorialnych Izraela c) Kanał Sueski został własnością Egiptu d) wojna była wyrazem słabości arabskiej,który nie udzielił Egiptowi żadnej pomocy e) W.

WOJNA W AFGANISTANIE

to jednak nie zakończyło konfliktu afgańskiego , rozpoczęła się wojna domowa między różnymi siłami afgańskimi a wojskami rządowymi.

WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

Wojna ta miała dla obu stron niszczycielskie skutki.

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problem wojny, pokoju i zbrojeń

Jest to bardzo szeroki problem i składają się nań takie sprawy jak: - zbudowanie globalnego,wzajemnego bezpieczeństwa państw i odejście od klasycznego podejścia - poszukiwanie bezpieczeństwa pojedyńczego państwa; - likwidacja broni jądrowej, zakaz jej produkcji, doświadczeń z tą bronią, zakaz jej rozprzestrzeniania;-zakaz, użycia i posiadania broni chemicznej; - dążność do radykalnego zmniejszenia broni konwencjonalnej, redukcja wydatków wojskowych,wycofanie ...

Wojna w Korei

Na konferencji jałtańskiej Stalin zadeklarował przystąpienie ZSRR do wojny USA i Wielkiej Brytanii z Japonią w ciągu trzech miesięcy od zakończenia wojny z Niemcami.

Transakcje forfaitingowe

  Transakcje forfaitingowe stanowią szczególną formę nabycia wierzytelności przez Bank.

Przebieg transakcji eksportowej

Etap siódmy to realizacja transakcji eksportowej.

Przebieg transakcji importowej

W teorii i praktyce handlu zagranicznego występuje pojęcie cyklu transakcji importowej, który może wyglądać w sposób następujący: Faza pierwsza – przygotowanie transakcji: otrzymanie zapotrzebowania na towar lub usługę; poszukiwanie zagranicznego dostawcy; wybór dostawcy w wyniku prowadzenia analizy i porównania ofert; ewentualne dodatkowe pertraktacje z wybranym dostawcą; sporządzenie kalkulacji ...

Cykl transakcji

    Fazy cyklu transakcji:   Przygotowanie transakcji Zbieranie informacji o potencjalnych nabywcach lub odbiorcach towarów; Badania marketingowe, strukturalne, koniunkturalne; Zawarcie kontraktu.

Sposoby przedstawiania świata i człowieka w czasie wojny na podstawie utworu K.K. Baczyńskiego

Szukamy serca - bierzemy w rękę, nasłuchujemy: wygaśnie męka, ale zostanie kamień - tak - głaz" W tych słowach zamyka się dramat młodego pokolenia, którego dojrzewanie splotło się ze strasznym czasem wojny.

Dramat człowieka wojny w literaturze współczesnej

Pop ponad 40 latach od zakończenia wojny wydają się one fantazją, trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu.