Traktat Celsusa

W antychrześcijańskim traktacie polemicznym Słowo Prawdy (ok. i traktatów polemicznych żydowskich oraz rozmowami z chrześcijanami, odrzuciłich naukę o Bogu osobowym i stworzeniu świata.

PARYSKIE TRAKTATY

Traktat ten przewidywał, że Francja zachowuje ziemie w granicach z 1 1 1792 (m. opinia publiczna bardzo źle przyjęła traktat. , podpisany 20 XI 1815, był o wiele surowszy w swych postanowieniach niż traktat z 1814.

Warunki powodzenia traktatów integracyjnych

Podpisywanie traktatów to jedynie krok formalny. Mattli (1999) dowodzi, że powodzenie traktatów integracyjnych zależy od spełnienia warunków dwojakiego rodzaju: popytowych i podażowych.