TRAGEDIA

Narodziny tragedii gr. Z licznych późniejszych tragedii niewiele się zachowało, bo zapewne nie dorównywały poprzednim. Tragedia amerykańska zob.

Motyw tragedii w literaturze

  Pierwszą bohaterką, którą chciałabym w związku z tym przedstawić, jest Antygona z tragedii Sofoklesa.   Jak więc widzimy, można znaleźć wiele przykładów tragedii jednostek w literaturze.

Tragedie jednostek i ich ponadczasowy wymiar na wybranych przykładach literackich z różnych epok

Pierwszą bohaterką, którą chciałabym w związku z tym przedstawić, jest Antygona z tragedii Sofoklesa. Jak więc widzimy, można znaleźć wiele przykładów tragedii jednostek w literaturze.

Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego

Obrazem martyrologii społeczeństwa polskiego jest poemat epicki osnuty wokół tragedii rodzinnej pt.

KLEOPATRA, Kleopatra i Cezar. Tragedia historyczna

Tragedia historyczna ściśle w równi do grania, jako i do odczytów napisana: z uwydatnieniem gestów dramatycznych i onych ciągu, tragedia wierszem C.

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem, tragedia wierszem L. Tragedia została skonstruowana zgodnie z romant.

PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY, czyli Ex-machina Durejko. Tragedia w trzech aktach

„Biała tragedia" Norwida operuje ostrymi kontrastami: zestawia bogaty salon Hrabiny Harrys z izdebką spowinowaconego z jej zmarłym mężem artysty Mak-Yksa, bezmyślne okrucieństwo wielkiej damy z kulturą moralną odźwiernej Salome, głębokie znaczenie słów „ludzie" i „miłosierdzie" z ich salonową semantyką; nie dochodzi wprawdzie do przelania krwi, ale posądzenie Mak-Yksa o kradzież pierścienia, wezwanie policji, rewizja grożą zupełnym ...

Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalność "Antygony" - utworu

Przedmiotem tragedii jest sprawa pochowania zdrajcy - brata Antygony, czego zabrania Kreon.

Budowa tragedii na przykładzie Antygony

Eksodos - pieśń chóru schodzącego z orchestry Pojęcia: Prologos - zapowiedź czegoś Protasis - zapoznanie się z boheterami, głównymi wątkami Epitasis - zarysowanie początków konfliktu, początek intrygi Katarsis - doprowadzenie konfliktu do stanu kulminacyjengo Katastopi - trwanie kulminacji ku niepomyślnemu zakończeniu Akcja tragedii antycznej składała się z przyczyn i skutków.

KRAKUS, książę nieznany. Tragedia

Problemem utworu (określanego przez autora w przedmowie Do krytyków wymiennie jako tragedia lub misterium), nadającego, podobnie jak -» Wanda, kształt dramatyczny legendzie nar.

SUŁKOWSKI. Tragedia, utwór dram. w 5 aktach S. Żeromskiego

Tragedia, utwór dram. tragedii, obdarzona atrybutami wielkiego bohatera romant.

TRAGEDIA EPAMINONDY, sztuka w 5 aktach wierszem

TRAGEDIA EPAMINONDY, sztuka w 5 aktach wierszem S. Wyzyskanie kostiumu antycznego, a przede wszystkim wzoru tragedii klasycyst.

Treny J. Kochanowskiego obrazem ojcowskiej tragedii

Wytłumaczenie sobie przypadkowości tragedii nie przynosi mu jednak ulgi w cierpieniu.

BALLADYNA. Tragedia w 5 aktach

Tragedia w 5 aktach, dramat J.

ICH CZWORO. Tragedia ludzi głupich w 3 aktach

Tragedia ludzi głupich w 3 aktach, komedia G.

TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych

TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych, kolekcja introligatorska P.

TRAGEDIA O BOGACZU I ŁAZARZU

TRAGEDIA O BOGACZU I ŁAZARZU, moralitet bezim.

TRAGEDIA O POLSKIM SCYLURUSIE i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej

TRAGEDIA O POLSKIM SCYLURUSIE i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej, żołnierzu, rozkośniku i filozofie, których imię Herkules, Parys, Dyjogenes, moralitet J.

TRAGEDIA ŻEBRACZA

TRAGEDIA ŻEBRACZA, wierszowany utwór dram.