Tradycjonalizm

Czytaj Dalej

Tradycjonalizm i antytradycjonalizm

Okresy tego typu cechuje rozbudzony tradycjonalizm.

TRADYCJONALIZM

  TRADYCJONALIZM traditiomlistae, -arum = tradycjonaliści, zwolennicy trady­cjonalizmu (w XIX w.

Tradycjonalizm

Reakcja przeciw racjonalizmowi i indywidualizmowi, popieranym przez Oświecenie. Klasyczną jego formę wyraził Felicite de Lamennais (1782-1854) w czterotomowym Essai sur indifference en matičre de religion (fr. “ Szkic o obojętności w dziedzinie religijnej”).

Podobne poglądy głosili: Louis de Bonald...