Total Quality Control

Należy zauważyć, że w literaturze zachodniej duża część artykułów traktujących o współczesnym podejściu japońskim, używa nadal nazwy Total Quality Control.

Model House of Total Quality

Charakterystyka Model House of Total Quality został opracowany przez F. Model House of Total Quality pokazuje ogólne podejście do systemu zarządzania jakością.

Wdrażanie marketingu pełnej jakości (total ąuality marketing)

a nawet tylko pozostać dochcxlowymi - nie mają innego wyboru jak przyjąć strategię totalnego zarządzania jakością (total ąuality management).

Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance zakłada, że w wyniku zaangażowania pracowników możliwe jest znaczne zmniejszenie czasu traconego na przestoje związane z nieterminowymi dostawami materiału, przezbrojeniem maszyn, konserwacją i awariami.

ETACS (Extended Total Access Communication System)

ETACS (Extended Total Access Communication System) - system ruchowej, analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG) o dwukrotnie zwiększonej liczbie kanałów radiowych w porównaniu z pierwowzorem TACS, zastosowanym po raz pierwszy (1983 r.

TACS (Total Access Communication System)

TACS (Total Access Communication System) - zmodyfikowana wersja systemu analogowego AMPS dla warunków europejskich, działająca w paśmie 890-950 MHz, co odpowiada 600 dwukierunkowym kanałom radiowymo szerokości 25 kHz.

TQM - Total Quality Managment

 

TQM to nowa filozofia tworząca szanse nadążania za kierunkiem wytyczanym przez dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa na całym świecie

 

Rzeczywiste realizowanie TQM na co dzień oznacza konieczność przełamywania przyzwyczajeń, tradycji a także systematyczne podnoszenie kwalifikacji, wymóg...

Total Quality Management (TQM)

 

Kompleksowe zarządzanie jakością TQM jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności, która uczyniłaby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkich poczynaniach organizacji. W ciągu ostatnich 4 lat znaczne zmiany w...