Toruń

Miasto nad Wisłą, we wschodniej części Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, na granicy Ziemi Chełmiń­skiej i Kujaw. W 199 7 wpisane na listę Świa­towego Dziedzictwa Kul­tury UNESCO. Siedziba samorządu województwa. Ważny węzeł drogowy i kolejowy. 206 tys. mieszkańców. Miasto lokowane w 1233 przez Wielkiego...

Toruń (j.ang)

The place I would like to describe is Toruń, city and port in central Poland on the Vistula River. I visited it last weekend and I was under the impression of it.

Toruń has been famous for its honey-cakes and gingerbread ever since the Middle Ages. The town is also an industrial centre, with factories producing...

TORUŃ i jego związki z literaturą polską

TORUŃ, miasto woj. nad Wisłą. Lokowany przez Krzyżaków 1233 na terenie dawnej osady pol., stanowił T. ważny ośrodek handlowy dzięki położeniu na skrzyżowaniu dróg lądowych. Od XIII w. należał do Hanzy. Rozwój gosp. miasta zahamowała częśc. pod koniec XIV w. konkurencja Gdańska i Krakowa oraz...

DAS VERHAELTNIS ZWISCHEN ELTERN UND SCHUELER IN DER SCHULE MEINER ELTERN (LETZTE EREIGNISSE IN TORUŃ)

Am .................. (wstawić datę) findet in meinem Haus eine leidenschaftliche Diskussion statt. Meine Mutter und mein Vater (beide 45 Jahre alt) haben die Schule in ....... (data) und ....... (data) beendet. Beide denken, dass der Arzt heilen, Fahrer fahren und Lehrer – lehren sollen. Und wenn ein Lehrer mit dem Lehren nicht zurechtkommen kann, ist er ein schlechter Lehrer. In der Klasse meiner Mutter war es alltglich, dass ein Schler zum Direktor der Schule ging, wenn er sich ...

TORUŃ

Miasto nad Wisłą wśród Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, stolica województwa, jedno z najpiękniejszych i najbogatszych w zabytki miast polskich, ośrodek naukowo-kulturalny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), miejsce urodzenia M. Kopernika, Samuela Bogumiła Lindego i*Fryderyka Skarbka. Miasto lokowane przez...

Toruń

Opasane murami miasto stanowiło doskonale zorganizowany kompleks dwóch dzielnic - Starego i Nowego Miasta, ale jedynie rodziny kupieckie i bogatsi mieszkańcy Starego Miasta mieli nieograniczony dostęp do rzeki, od czego zależała pomyślność handlu.

Niewiele jest miast w Polsce, które mogłyby poszczycić...

TORUŃ, m. nad środk. Wisłą, na jej prawym brzegu, o istotnym znaczeniu strategicznym z racji przeprawy przez tę rzekę

Od 1793, czyli II rozbioru Polski, w granicach Prus. Kiedy 17 XI 1806 dotarł tu 5 korpus Lannes’a, miasta bronił silny prus. garnizon pod dow. gen. Lestocąa. Francuzi nie mieli art., dlatego też musieli cofnąć się pod Bydgoszcz, pozostawiając na lewym brzegu niewielką osłonę w Podgórzu.

30 XI...