Torebka

Czytaj Dalej

Torebka stawowa

Torebki włókniste różnią się też znacznie stopniem napięcia, w jednych stawach torebka jest bardziej luźna, dozwalając na znaczną ruchomość kości w stawie, w innych jest silnie napięta, tak że hamuje ruchy kości wchodzących w skład stawu.

Torebka i komora przyusznicy

Zamknięcie górne w części położonej ku przodowi od małżowiny usznej sięga ku górze prawie do łuku jarzmowego, w części tylnej przylega do torebki stawu żuchwowego i do dolnego obwodu przewodu słuchowego zewnętrznego (kostnego i chrząstkowego); w tym miejscu torebka jest bardzo cienka i przyusznica może się powiększać ku górze kosztem przewodu chrząstkowego, wywierając nań nieraz silny ucisk.

Torebka włóknista tarczycy

Torebka wysyła przegrody w głąb, które przedzielają zraziki gruczołu tarczowego (lobuli glandulae thyreoideae). Dzięki powyższym licznym zakorzenieniom torebka ściśle łączy się z tkanką gruczołu.

Torebka stawowa

Torebka stawowa (capsula articularis) stanowi lejkowaty worek, skierowany wierzchołkiem ku dołowi, u góry obejmujący guzek i dołek stawowy aż do szczeliny skalisto-bębenkowej, na dole zaś szyjkę żuchwy; tutaj torebka schodzi z tyłu niżej niż z przodu, ponieważ dołek skrzydłowy żuchwy, służący za miejsce przyczepu mięśnia skrzydłowego bocznego, nie może być objęty torebką.

Torebka grasicy i jej umocowanie

W niektórych miejscach swą powierzchnią zewnętrzną torebka ściśle przylega do otoczenia; stanowi to umocowanie narządu. I tak torebka ściśle przylega do osierdzia; również rogi grasicy ściśle łączyć się mogą z dolnym brzegiem gruczołu tarczowego.

TOREBKA GLISSONA

Bardziej obfita tkanka łączna torebki znajduje się we wnęce, gdzie otacza wszystkie znajdujące się w niej twory i wraz z naczyniami oraz przewodami żółciowymi wnika w głąb między zraziki wątroby.

Torebka kłębka nerki

Z zewnątrz nabłonek blaszki ściennej torebki pokryty jest błoną podstawową, którą z kolei oplata sieć włókienck kratkowych. Między obu blaszkami torebki kłębka znajduje się szczelinowate światło komory ciałka nerkowrego przechodzące w świado części głównej nefronu.

Położenie i torebka ślinianki podszczękowej

Ślinianka podszczękowa jest pokryta z zewnątrz powięzią szyi powierzchowną (blaszką zewnętrzną), mięśniem szerokim szyi i skórą. Jest ona położona, jak już wspomniano, w tylnej części trójkąta podżuchwowego pod przeponą jamy ustnej (m. żuchwo wo-gnykowym), objęta torebką...

Torebka tłuszczowa nerki

Torebka tłuszczowa (capsula adiposa) całkowicie obejmuje nerkę wraz z nadnerczem. Torebka tłuszczowa tworzy miękkie podłoże nerki.

Torebka przysadki

Torebka przysadki (capsula hypophysis) zbudowana jest z włóknistej tkanki łącznej. Na zewnątrz od właściwej torebki znajduje się warstwa włóknistej tkanki łącznej, tzw.

TOREBKA

Torebka pęka na kilka sposobów: wzdłuż klapami lub szczelinami, np.

Torebka stawowa

Składa się z warstwy zewnętrznej, włóknistej oraz warstwy wewnętrznej, maziowej. Błona włóknista często przyczepia się poza powierzchniami stawowymi, gdzie przechodzi w okostną. Grubość jej jest różna w stawach i w różnych miejscach stawu. Jest ona mało rozciągliwa i zapewnia stabilizację stawu...

Uszkodzenia więzadeł i torebek stawowych

Zdanie „Lepiej jest złamać staw skokowy niż go tylko skręcić” wypowiedziane przed kilkudziesięcioma laty przez Sir Reginalda Watson-Jonesa, jednego z najwybitniejszych ortopedów świata, pozostaje niestety nadal aktualne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest powszechne niedocenianie znaczenia więzadeł dla...