TONE Theobald Wolfe (1763 - 1798)

Zamieszanie w sądownictwie

Irlandzki polityk, bojownik o niepodległość. W 1791 roku był współzałoży-cielemTowarzystwa Zjednoczonych Irlandczyków, rozwijającego działalność na rzeczutworzenia niezależnej Republiki Irlandii. Występował przeciw dyskryminacjipolitycznej katolików. Od 1795 roku...

ROPPEL LEON, pseud. Piętów Tóna

ROPPEL LEON, pseud. Piętów Tóna, ur. 19 IX 1912 w Wejherowie, zm. 12 V 1978 w Gdyni, pisarz kaszubski, badacz i popularyzator miejscowego piśmiennictwa i folkloru. Z wykształcenia germanista, od 1963 lektor WSP i nast. UGd., ogłosił tom opowiadań Na Jantórowym brzegu (1939), utwory scen. Żeglarz...

DTMF (Dual Tone Multifreąuency Signalling)

DTMF (Dual Tone Multifreąuency Signalling) - sygnalizacja wielotonowa stosowana w stacjonarnych apa- ratach telefonicznych z klawiaturą przyciskową. Wieloczę- stotliwościowa metoda wybierania i sygnalizacji, w które każdemu numerycznemu przyciskowi odpowiadają jedno- cześnie dwie częstotliwości...