Św. TOMASZ BECKET

Interwencja papieża doprowadziła do pojednania króla z Tomaszem, ale po jego powrocie do Anglii kilku fanatycznych rycerzy z otoczenia królewskiego zarąbało go w katedrze kanterberyjskiej. Imię Tomasza Becketa wymazano z ang.

Państwo i władza polityczna w doktrynie św. Tomasza z Akwinu

– neotomizm personalizm tomistyczny zaporą dla totalitaryzmu, żył w okresie rozwoju papiestwa, adaptacja Arystotelesa, „O władzy monarchów” do króla Cypru „O władzy nad Żydami” – do księżnej Brabantu, prawicowe ruchy odrzucały rasizm, ale były antysemickie, stąd nauka o gettcie, bo rozkładają kulturę przez lichwę,

Tomasz Strzempiński

Za Janem z Sulisbury przypisał rządzącym zadanie połączenia w jedną, zgodnie działającą społeczność poróżnionych, a często wrogich sobie ludzi.

Tomasz More

Ze wszystkich dóbr korzystali oni z umiarem oraz skromnością. Władzę na niej sprawowali urzędnicy pochodzący z wyboru oraz zgromadzenie ludowe.

BEDERMAN, Bedermann, Biedermann TOMASZ

; 1523 został rektorem Akademii Lubrańskiego(prawdopodobnie po Janie ze Stobnicy); przyczynił siędo rozwoju Akademii; słynął z uczoności i wymowy; wygłosiłkazanie na pogrzebie bpa J.

BOHDANOWICZ, Bogdanowicz TOMASZ OP

Pochodzz rodziny ormiańskiej; do zakonu wstąpił 1670,śluby złożył 1671 ; studiował we Lwowie, a od 1676 w Rzymie;w 1679 otrzymał doktorat z teologii; powróciwszy 1682 dokraju, został wykładowcą filozofii we Lwowie; był przeoremw Mościskach, a nast.

BOJANOWSKl TOMASZ CM

Rozgłos zyskał dzięki kazaniom głoszonym1834-35 i 1838-42 w kościele Św. BrentanoBolesna męka Zbawiciela świata wedle rozmyślań A. Pelczar, Zarys kaznodziejstwa w Polsce, Kr I9172 , 366; F.

BOROWICZ TOMASZ ks.

z 1803 o małżeństwach -> mieszanych i zatargu z władzamiprus.

BRAUN JÓZEF TOMASZ ks.

; 1913 mianowanydziekanem zbąszyńskim, a po wysiedleniu z Niemiec 1922 prob,w Kamionnej. , uzasadniające konieczność wydaleniago z pogranicza pol.   ArPz, KA 76; BRacz rps 782 I; WAPPz, Zespól Polizei-Präsidium, sygn.

BRZESKA TOMASZ CR

(„Czas", „Tygodnik Katolicki");pozostawił obszerną korespondencję oraz kazania i sprawozdaniaz misji (część rpsów spłonęła 1944 w BNar w Warszawie,część znajduje się w MNKrCzart).

DĄBROWSKI TOMASZ OSST

; 1796 został przełożonym (i bibliotekarzem) klasztoru w Beresteczku; 1797 z F.

DĄBROWSKI TOMASZ ks.

; 1872-99 był prefektem gimnazjalnym w Stanisławowie oraz członkiem Rady Miejskiej; 1877-78 wraz z orm. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kr 1896.

DOBSZEWICZ TOMASZ JERZY ks.

Napisał Wiadomości historyczne o biskupstwie rzymskokatolickim kijowskim od założenia do roku 1339 z dodaniem życiorysu biskupa Józefa Wereszczyńskiego (Gn 1882) oraz Wspomnienia z czasów, jakie przeżyłem (Kr 1883), zawierające m.

DOLABELLA TOMASZ

Stanisław wskrzeszający Pio-trowina (katedra), z 1618-22 Uczta w Kanie Galilejskiej, Cudowne rozmnożenie chleba i ryb, Uczta u faryzeusza Szymona, Ostatnia Wieczerza (refektarz dominikanów) oraz fresk z postaciami 5 aniołów (kaplica św.

ELŻANOWSKI TOMASZ SJ

Do zakonu wstąpił 1606 i 1609-12 studiował filozofię w Pułtusku, a 1612-16 teologię w Rzymie; 1618 przeniósł się z prowincji litew. i osiadł w ufundowanej przez Felicjanę Stadnicką rezydencji w Ziemięcicach (k.

FALCONIUS, Sokół, Sokołowicz TOMASZ

(unitarian) głosił,że Syn Boży nie był narzędziem Ojca w stworzeniu świata;świat został powołany do bytu z miłości ku człowiekowiprzez Słowo Boże, które kierowało się wolą Ojca; akcentującprzedwieczne synostwo Boże Chrystusa przypisał muróżne dzieła ze ST, jak np.

GARLICKI TOMASZ ks.

i kaznodzieją konfederatów barskich;po klęsce 1768 został skazany na zesłanie, jednakże w drodzez Krakowa do Kijowa zbiegł do Słowacji; j a k o zwolennikHabsburgów na tronie pol.

GREM TOMASZ ks.

katedralnym i podsekretarzem kapituły fromborskiej, ajako prob, w Bartągu (od 1776) zwalczał zabobony i szerzyłoświatę wśród ludu; domagał się od władz rządowych i duch.

Tomasz Kajetan Węgierski (1756-1787)

A podrażniona miłość własna zrodziła w jego duszy zgryźliwość oraz niechęć ku ludziom i pobudziła go do pisania uszczypli­wych wierszyków, które mu naturalnie nie przyjaciół, tylko wrogów przyspa­rzały; umacniało go zaś jeszcze w żalu do świata w ogóle, a w ...

HUSSARZEWSKI TOMASZ CM

rozmowy z przygotowującymi się do kapłaństwa,RTK 30(1983) z. , które określił w Przemowie przy rozpoczęciu lekcji publicznychhistorii powszechnej (Wl 1783) i w Raporcie profesorahistorii powszechnej z roku 1802 na rok 1803 (wydał S.