Tomasz Judym

Czytaj Dalej

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

Bohaterem takim jest niewątpliwie Tomasz Judym. Uważam jednak, że nie wszyscy bohaterowie Stefana Żeromskiego dokonali właściwego wybory (Tomasz Judym i doktor Piotr).

FILOZOFIE - ŚW. TOMASZ

Człowiek musi walczyć ze swymi pokusami, być etyczny, moralny, cnotliwy, stabilny, posłuszny Bogu.         ↑   Bóg          } istota najdoskonalsza              anioły       \ czysta              ...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - TOMASZ MORE (1478-1535)

„Utopia”

Angielski mąż stanu i pisarz polityczny. Reprezentował idee społeczno-polityczne i filozofie. Przedstawił obraz państwa idealnego i systemu społecznego. Został oskarżony o zdradę i osadzony w więzieniu gdzie pisał listy. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu

, woleli błądzić w drodze niż stać w miejscu (Zbigniew Załuski) - Judym jako samotny pielgrzym i gniewny bojownik "lepsze jutro": A) Romantyczna pasja będąca motorem działania pobudzająca wizję przyszłości: - czyny Judyma jako protest przeciwko zakłamaniu i wygodzie ludzi zadufanych w sobie pewnych swojej pozycji w świecie uregulowanym przez zasady broniące interesów wybranej grupy ludzi - Judym jako obrońca etyki i ...

Judym - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.

We wszystkich poprzednich utworach Żeromski pokazał podobnych bohaterów do Tomasza Judyma. Doktor Judym jest pogłębieniem i poszerzeniem poprzednich tego typu bohaterów.

Doktor Judym – pozytywista czy romantyk?

W swoim samotnym zmaganiu się z przeciwnościami i przeciwnikami jego idei Judym pokazuje swoją nieustępliwość, wrażliwość, chęć pomocy, pasję społecznika, bunt przeciwko złu, heroizm, poświęcenie, ofiarność, indywidualizm.

Judym

Judym nigdy nie wyzwoli się z kategorii bohaterów bezdomnych on wręcz obawia się „udomowienia”.

Wiktor Judym

Wiktor Judym, brat Tomasza, także nie może pogodzić się z rzeczywistością.

T. Judym – nowa wersja Prometeusza czy Syzyfa?

  Doktor Tomasz Judym to młody chirurg, syn ubogiego, uzależnionego od alkoholu warszawskiego szewca, idealista, człowiek posiadający niezłomną wolę i silny charakter, stawiający na pierwszym miejscu dobro ludzi najuboższych, zawsze w pełni świadomy swego statusu społecznego, który pomimo wykształcenia uzależniony jest od pochodzenia.

Św. Tomasz z Akwinu - gradualizm

 

- żył w latach 1225-1274

- twórca gradualizmu

- łac. gradus - stopień

- świat został stworzony przez Boga , ale praca nad nim została już zakończona

- Bóg nadal sprawuje nad nim opiekę, choć nie wszystko dzieje się za jego sprawą

- świat materialny jest sam w sobie wartościowy, choć wyżej...

Tomasz z Akwinu, święty

Tomasz z Akwinu podał 5 takich dowodów: 1) "z ruchu" (jeżeli świat jest w ruchu, musi istnieć Pierwszy Poruszyciel), 2) "z niesamoistności świata" (nic nie istnieje samo z siebie, musi więc istnieć jakiś Byt samoistny), 3) "z przypadkowości rzeczy" (jeżeli wszystko jest przypadkowe, musi być Istota konieczna), 4) "z różnic w doskonałości" (w hierarchii doskonałości jest Istota Najdoskonalsza), 5) "z celowości przyrody" (Bóg ...

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

Tomasz oddzielił wiedzę od wiary, a zatem również filozofię od teologii, podkreślając ich autonomię.

Tomasz Morus – XV-XVI wiek

 

Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

 

Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

1225 – 1274) poprzednicy: Arystoteles: pojęcie poznania jako procesu receptywnego –źródłem poznania są wyłącznie zmysły, nie ma wiedzy wrodzonej, rozum dochodzi do wiedzy pewnej i ogólnej w oparciu o materiał zmysłowy -> empiryzm genetyczny (empiryczna teoria poznania), pojęcie dowodu (rozgraniczenie wiedzy i wiary), pojęcie przyczynowego powiązania zdarzeń (pogląd na stosunek Boga i stworzenia), pojęcie aktu (energii) i ...

Kiedy żył Tomasz z Akwinu i co napisał? Przedstaw główne tezy jego metafizyki

Tomasz utrzymywał, że substancja składa się z dwóch części: materii i formy, z których żadna nie może istnieć samodzielnie.

Tomasz Morus – XV - XVI wiek

Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

BACZYŃSKI TOMASZ

BACZYŃSKI TOMASZ, ur.

BIELAWSKI TOMASZ

BIELAWSKI TOMASZ, żył w 2 poł.

BUREK TOMASZ

BUREK TOMASZ , ur.