Tolerancja

Tolerancja

Czytaj Dalej

MOTYW: TOLERANCJA

MOTYW: TOLERANCJA “ABY BYĆ TOLERANCYJNYM NALEŻY WYTYCZYĆ GRANICE, TEGO CZEGO NIE WOLNO TOLEROWAĆ” CKN PRZYJĘCIE POSTAWY W PEŁNI TOLERANCYJNEJ TO JEDNO Z NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAN DANYCH CZŁOWIEKOWI.

MOTYW: TOLERANCJA

“Aby być tolerancyjnym należy wytyczyć granice, tego czego nie wolno tolerować” ckn Przyjęcie postawy w pełni tolerancyjnej to jedno z najtrudniejszych zadan danych człowiekowi.

Tolerancja w dzisiejszym świecie

Tolerancja tak rozumiana oznaczała brak prześladowań, pokój ze wszystkimi i dlatego w literaturze fachowej nosi ona nazwę: tolerancji negatywnej. Dlatego właśnie zawsze będą aktualne pytania o to, co to jest tolerancja i co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym.

Tolerancja

Tolerancja Słowo "tolerancja" należy do współcześnie używanych "słów zaklęć", którymi próbuje się regulować stosunki międzyludzkie. Dlatego właśnie zawsze będą aktualne pytania o to, co to jest tolerancja i co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym.

Tolerancja

Wraz z pojawianiem się pozytywnego zjawiska tolerancji, wzrasta w człowieku potrzeba jego negatywnego znaczenia – nietolerancji. Tolerancja jest drogą do pokoju, może nawet już nie w formacie światowym, ale przede wszystkim w obrębie własnego domu, miasta, najbliższego otoczenia.

Tolerancja religijna w Polsce w XVI w.

Tolerancja ta to przede wszystkim pewna deklaracja polityczna, wyraz nie tyle głębokiej świadomości ewangelicznej, co politycznej.

Rozwijanie tolerancji u wychowanków

Dojrzała tolerancja, to tolerancja panująca na wielu płaszczyznach związanych z działalnością człowieka. Badania i doświadczenia wykazują, że zarówno tolerancja, jak i nietolerancja to podstawy i zachowania w znacznej mierze wyuczone, determinowane przez charakter środowiska i jego opinie.

JAKĄ ROLĘ W DOBIE GLOBALIZACJI, PEŁNIĆ MOŻE IDEA TOLERANCJI?

I znowu wróćmy do Polaków, stajemy przed czasem, kiedy to mamy wejść do wspólnej Europy, Europy ludzi wyrozumiałych i tolerancyjnych, ale co sprawia, że tolerancja jest tak ważną cechą, można nawet powiedzieć cnotą. Gdyż zasadniczo najczystsza ideą tolerancji jest tolerowanie ludzi nietolerancyjnych.

NIETOLERANCJA I AGRESJA

Agresja, skłonność do zachowań agresywnych, ataku, trudność kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, sytuacjom, poglądom. Zwykle powstaje jako bezpośredni lub odroczony skutek czy, w sytuacji uniemożliwiającej działanie, a także jako wynik długotrwałej...

Tolerancja energii

Na przykład, doprowadzanie energii cieplnej do skóry przez metale może się odbywać bez urazu w temperaturze od 0° do 40°C, a zatem zakres tolerancji obejmuje około 40°C, natomiast przez powietrze można przenosić ciepło w temperaturach od -160° do +120°C, co znaczy, że zakres tolerancji obejmuje około 280°C.

Tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia

EURYBIONTY - gatunki o szerokim zakresie tolerancji STENOBIONTY - gatunki o wąskim zakresie tolerancji NISZA EKOLOGICZNA - zespół czynników ekologicznych i przestrzeń fizyczna zajmowana przez dany organizm niezbędne dla jego egzystencji.

Nietolerancja pokarmowa

Jest to stan chorobowy, za który odpowiedzialne są nieimmunologiczne mechanizmy patogenetyczne.

Przykładem nietolerancji pokarmowych jest nietolerancja węglowodanów. Nietolerancja węglowodanów

Eliopatogeneza. W warunkach prawidłowych węglowodany z pokarmu są trawione przez enzymy rąbka szczoteczkowego:...

Scharakteryzuj dwa typy tolerancji

Tolerancja pozytywna bowiem wymagając od nas zaangażowania w walkę o lepszy świat, nie polega już na powstrzymywaniu się od robienia czegoś (jak tolerancja negatywna), ale wymusza działanie, którego celem jest zwycięstwo jednej, wybranej przez nas strony konfliktu.

Tolerancja wysiłku w chorobach układu krążenia

tolerancja wysiłku w chorobach układu krążenia; zakres wydolności wysiłkowej, w którym nie występują objawy patologiczne w układzie krążenia, zwane objawami nietolerancji wysiłku. Tolerancja zależy także od rodzaju wysiłku.

TOLERANCJA

Postulowa­nie tak szeroko rozumianej tolerancji jako pewnego ideału w życiu społecznym mo­że iść w parze z —> relatywizmem (1,2) epistemologicznym i moralnym i utożsamiać się z manifestacją -^ indyferentyzmu (II) teoretycznego lub praktycznego.

Nietolerancja

Dodam, że brak tolerancji boli, bo jest to naprawdę przykre, kiedy ktoś czuje, że społeczeństwo go nie akceptuje, wytyka palcami bądź robi wiele innych rzeczy w stosunku do niego.

Tolerancja

Oświecenie i amerykańska wojna o niepodległość stały się zachętą - na dłuższą metę - dla tolerancji rasowej, religijnej i kulturalnej opartej na poszanowaniu praw ludzkich.

Określ granice społecznej tolerancji

  Tolerancja nie oznacza bynajmniej pochwały swobody, nie mającej granic samowoli. Również tolerancja ma swoje granice.

Odczyn- progowy i wartość progowa tolerancji tkanki, odwracalny, nieodwracalny, miejscowy, ogólny, paradoksalny.

Wartość progowa tolerancji tkanki-stopień odczynu zależy od wrażliwości tkanki na daną postać energii. Granicę tę określa się nazwą wartości progowej tolerancji tkanki, której miarą jest ilość energii dostarczonej w określonym czasie.

SHELFORDA PRAWO TOLERANCJI

Tolerancja na czynniki środowiska jest różna u różnych organizmów: rośliny charakteryzują się zróżnicowanymi wymaganiami w stosunku do światła słonecznego. Prawo tolerancji sformułowane przez Shelforda jest rozszerzeniem prawa minimum Liebiega.