Tłuszcze

Tłuszcze

Czytaj Dalej

Tłuszcze

Tłuszcze są bardzo ważną grupą estrów o dużym znaczeniu gospodarczym, biologicznym. Tłuszcze jadalne są pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy m.in. masło, słoninę, smalec, łój. Do tłuszczów roślinnych należą tłuszcze ciekłe, tj. oliwa z oliwek...

Tłuszcze Jadalne

Tłuszcze jadalne samodzielnie nie stanowią pożywienia, lecz są w różny sposób wykorzystywane do przygotowywania posiłków. Zależnie od pochodzenia tłuszcze jadalne dzieli się na oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, margaryny stołowe oraz tłuszcze kuchenne.

Oleje roślinne są uzyskiwane metodą...

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - TŁUSZCZE

W przeszłości większość tłustej żywności była dostępna tylko dla zamożnych, jednak dzisiaj są najtańszym osiągalnym źródłem kalorii. W tej samej jednostce wagi zawierają prawie dwukrotnie więcej składników energetycznych niż białka i węglowodany. Według danych z roku 1800 tłuszcze...

LIPIDY, tłuszcze

Grupa związków organicznych, niejednorodna pod względem chemicznym, obejmująca tłuszcze i substancje tłuszczopodob-ne o bardzo szerokim spektrum działania. Wspólnymi cechami lipidów są: stosunkowo słaba rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalność w odczynnikach niepolarnych, jak eter czy chloroform...

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWE

Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej). W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe...

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia

Odróżniamy dwa rodzaje tłuszczów. Tłuszcze ciekłe, które zawierają reszty kwasów nienasyconych i tłuszcze stałe, które zawierają reszty kwasów nasyconych.

Tłuszcze są nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczają się w eterze i benzynie. W wyniku alkalicznej hydrolizy tłuszczów powstają mydła. W świecie...

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ŹRÓDŁA TŁUSZCZÓW

Tłuszcze jadalne są pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy m.in. masło, słoninę, smalec, łój. Do tłuszczów roślinnych należą tłuszcze ciekłe, tj. oliwa z oliwek, oleje (np. słonecznikowy, sojowy, arachidowy, rzepakowy) oraz margaryny, które są...

Co to są tłuszcze?

Podobnie jak węglowodany, tłuszcze są źródłem energii, jednak dostarczają jej w sposób bardziej stabilny. Poza tym po procesie trawienia pewna ilość tłuszczów zostanie odłożona w „magazynach tłuszczowych" organizmu, usytuowanych pod skórą i wokół pewnych ważnych narządów, jak nerki, serce i...

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ZNACZENIE DLA ORGANIZMU

Tłuszcze:

. to skoncentrowane źródło energii dla wszystkich tkanek i narządów, z wyjątkiem czerwonych ciałek krwi, mózgu i nerek,

. to wygodna forma gromadzenia przez organizm zapasów,

. stanowią budulec błon komórkowych i białej masy mózgu,

. to źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) i...

Czym są tłuszcze?

Tłuszcze są substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie. Podobnie jak węglowodany, zawierają one węgiel, wodór i tlen, ale zawartość tlenu jest w nich stosunkowo nieduża, a struktura cząsteczek tłuszczów całkowicie różni się od struktury cząsteczki węglowodanu. Są one pochodnymi wyższych kwasów...

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

Węglowodany pełnią funkcje:

- są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

- magazynują energię, są materiałem...

TRAWIENIE TŁUSZCZY

W pierwszym etapie trawienia tłuszczy (w DWUNASTNICY) krople tłuszczu są emulgowane. Oznacza to, że zmniejsza się ich napięcie powierzchniowe, co później ułatwia dostęp enzymów trawiących tłuszcze (LIPAZY). Dzieje się tak dzięki żółci produkowanej przez wątrobę. Żółć zmniejsza napięcie...

GLICERYDY (acyloglicerole, lipidy, tłuszcze właściwe, proste)

Estry kwasów karboksylowych (tłuszczowych) lub nieorganicznych i gliceryny (-» glicerol). Główny składnik tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W zależności od ilości zestryfikowanych grup —OH glicerolu wyróżniamy mono-, di- i triglicerydy (ok. 90% wszystkich). Występują również w...

Zapotrzebowanie na tłuszcze i ich rola w organizmie kobiety ciężarnej

Tłuszcze zawarte w pożywieniu są najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz niezbędnych wieloniena-syconych kwasów tłuszczowych. Stanowią one również materiał budulcowy, z którego organizm czerpie składniki do budowy własnych tkanek i syntezy niektórych...

Tłuszcze - niedobór, nadmiar

TŁUSZCZE-zwiąski zbudowane z węgla,wodoru,tlenu,innych pierwiastków,np. fosforu.Zpunktu widzenia chemicznego tłuszcze to: 

Estry trójwodorotlenowego alkocholu glicerolu(gliceryny)i wyższych kw.tł.PODZIAŁ TŁ.:tł.proste,tł. złożone,sterole. 

REAKCJA OTRZYM TŁ.:CH(OH)+R2COOH->...

Co to są tłuszcze roślinne?

Tłuszcze roślinne stają się coraz bardziej po­pularne i uważane są za zdrowsze niż tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Oleje roślinne zawiera­ją wiele nienasyconych kwasów tłuszczowych, które odgrywają znaczną rolę w dietach odchu­dzających i w profilaktyce chorób serca, ponieważ nie powodują...

TŁUSZCZE

TŁUSZCZE, glicerydy — estry -♦glicerolui wyższych -*kwasów tłuszczowych; rozróżniamytłuszcze roślinne (oleje) i zwierzęce (łój, słonina,tran); występują także w niektórych drobnoustrojach;tłuszcze mają zarówno duże znaczeniepokarmowe (przede wszystkim kaloryczne),jak i techniczne (np. oleje służą...

Mit 7: Tłuszcze i węglowodany sprawiają, że ludzie tyją, dlatego należy ich unikać

Ponieważ większość trafiających na terapię osób z zaburzeniami odżywiania poświęciła dużo czasu i energii kontrolowaniu masy własnego ciała, maj ą one zazwyczaj dużą wiedzę na temat najnowszych metod odchudzania. Diety te zwykle koncentrują się na jednym lub kilku spośród podstawowych...

Związki organiczne - Tłuszcze obojętne (właściwe)

Powszechne lipidy w organizmach, są najekonomiczniejszą formą zapasową paliwa energetycznego. Spalenie 1 g tłuszczu daje 2x więcej energii, niż ze spalenia 1 g węglowodanów. Sacharydy i białka mogą zostać przekształcone w tłuszcze i zmagazynowane w takowej tkance.

Cząsteczka tłuszczu obojętnego...

Tłuszcze w mleku

Tłuszcz mlekowy syntetyzowany jest przez tkankę gruczołową wymienia ze składników pobranych z osocza krwi: octanu, beta-hydroksymaślanu, trój glicerydów z lipoproteidów i chylomikronów oraz w mniejszych ilościach ze steroli, fosfolipidów wolnego glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych (WKT). Pobrane...