Tłuszcz

Czytaj Dalej

Źródła tłuszczów w żywieniu

Prawie połowę spożywanego tłuszczu stanowią wyodrębnione tłuszcze jadalne, które mogą być pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Tłuszcze roślinne otrzymuje się z nasion lub owoców roślin oleistych, a tłuszcze zwierzęce pozyskuje z tkanek lub mleka zwierząt lądowych oraz z tkanek zwierząt...

Mikrobiologiczne otrzymywanie enzymów, aminokwasów, tłuszczu i polisacharydów

Synteza enzymów, aminokwasów, tłuszczu i innych metabolitów przez drobnoustroje jest uwarunkowana czynnikami genetycznymi i warunkami środowiskowymi. Mikroorganizmy charakteryzują się bardzo dużą ilością różnych genotypów, a więc prawie nieograniczonymi możliwościami produkcji różnych związków...

Oznaczanie tłuszczu w produktach spożywczych

W przemyśle spożywczym stosuje się różnorakie metody analizy chemicznej celem oznaczenia różnych parametrów, która mają duże znaczenie w kontroli jakości danych produktów, względnie surowców. W niniejszej pracy przedstawiam dwie różne metody, które są przydatne w oznaczaniu tłuszczu w produkcie ( na...

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ŹRÓDŁA TŁUSZCZÓW

Tłuszcze jadalne są pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy m.in. masło, słoninę, smalec, łój. Do tłuszczów roślinnych należą tłuszcze ciekłe, tj. oliwa z oliwek, oleje (np. słonecznikowy, sojowy, arachidowy, rzepakowy) oraz margaryny, które są...

Uwodornianie tłuszczów

Zabieg ten prowadzi się na tłuszczach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ciekłych w temperaturze pokojowej, w celu ich utwardzenia i nadania przez to cech fizycznych (konsystencji i cech smakowo-zapachowych), dzięki którym tłuszcze te lepiej nadają się do wyrobu margaryny, tłuszczów do smażenia i...

Ilość i jakość spożywanych tłuszczów

W badaniach populacji krajów europejskich i pozaeuropejskich stwierdzono silną dodatnią korelację pomiędzy zawartością tłuszczów w diecie a zapadalnością mężczyzn na raka jelita grubego, dcóiy, gruczołu krokowego i płuc oraz białaczki. W przypadku kobiet korelacja taka dotyczyła, obok raka jelita...

Dietetyka :Witaminy rozpuszczalne i nierozpuszczalne w tłuszczach - ich rola w żywieniu

Do optymalnego wykorzystania spożytego pożywienia i utrzymania ciągłości procesu przemiany materii niezbędne są w i t a m i n y (łac.: vita ? życie, amina ? związek chemiczny zawierający grupę aminową). Nazwa ?witamina? została wymyślona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka, który to w 1911r. z otrąb ryżowych wyodrębnił substancję, której brak powoduje chorobę beri ? beri, a w 1912r. substancję tę nazwał witaminą. Witaminy to związki organiczne o bardzo ...

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach pod wieloma względami różnią się od witamin rozpuszczalnych w .wodzie. Występują one w tłuszczach i składnikach tłuszczowych żywności. Ze względu na to, że nie rozpuszczają się w wodzie wymagają obecności żółci do wchłaniania oraz lipoproteidów do transportu...

Jaka jest różnica między witaminami rozpuszczalnymi w wodzie i w tłuszczach?

 

Witaminy rozpuszczalne w wodzie to witaminy z grupy B (również biotyna i kwas foliowy) i witamina C. Choć pełnią one ważne funkcje, organizm nie jest w stanie odpowiednio długo ich magazynować. Ulegają one szybkiej przemianie, a ich nadmiar jest na bieżąco wydalany.

Dla utrzymania prawidłowej funkcji...

Jakie komórkowe składniki odżywcze są ważne przy podwyższonej zawartości tłuszczów we krwi?

 

Jak wspomniano przy pierwszym pytaniu, główną przyczyną miażdżycy jest niewydolna funkcja i utrata spójności ścian naczyń krwionośnych wynikająca z niedostatecznego zaopatrzenia ścian tętnic w witaminy i inne mikroelementy. Następstwem tego jest podwyższona produkcja molekuł, które przez...

Chemia fizjologiczna - Synteza tłuszczu w gruczole mlekowym

Z osocza: octan, B – hydroksymaślan, lipoproteidy, chylomikrony, sterole, fosfolipidy, wolny glicerol, wolne kwasy tłuszczowe.

Glicerol potrzebny do syntezy tłuszczu mleka syntetyzowany jest w wymieniu z glukozy, a tylko w ok. 10% pochodzi z glicerolu osocza.

Kwas octowy jest w połowie utleniony, pozostała...

Zawartość tłuszczu w 100 g niektórych produktów spożywczych

Masło stołowe śmietankowe 74 g, oleje roślinne 100 g, słonina świeża 84 g, smalec 100 g, boczek wędzony 47 g, kiełbasy (zwyczajna, litewska, parówkowa, starowiejska) 17—30 g, kurczak chudy patroszony 6 g, mięso wieprzowe (części różne) od 11 do 22 g, mięso wołowe (części różne) 4—21 g, dorsz...

Katabolizm tłuszczów

Pochodzące z pożywienia długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (liczące powyżej 12 atomów węgla) ulegają w enterocytach reestryfikacji i po połączeniu z białkami są wchłaniane do układu limfatycznego w formie chyłomikronów, a następnie przewodem piersiowym dostają się do krwiobiegu. Kwasy tłuszczowe...

Zależność pomiędzy wykorzystaniem węglowodanów a tłuszczów

Wzmożone zużycie glukozy hamuje wykorzystanie wolnych kwasów tłuszczowych. Wzmożone zużycie wolnych kwasów tłuszczowych hamuje wykorzystanie glukozy. Istnienie tej wzajemnej zależności jest powszechnie zaakceptowane. Sprawą debaty pozostaje wciąż mechanizm, za pośrednictwem którego regulacja ta się...