Tłumacz

Czytaj Dalej

Translatoryka / podstawy tłumaczenia

Translatoryka – zbiór uogólnień dotyczących tłumaczenia (praktyk tłumaczenia) = translatologia = teoria tłumaczenia Tłumaczenie – czynność wielowersyjna (wiele opcji tłumaczenia) Tłumacz = Artysta (twórczy) – tłumacząc coś, tłumaczenie wywiera wpływ na teksty tłumaczenia i tłumacz wybiera sobie wersje tłumaczenia = MA WYBÓR Tłumacz 1) Podaje wiele wersji jednego tłumaczenia 2) Umiejętność dobrania właściwej wersji do danej sytuacji 3) Powinien znać ...

Krótka śmieszna historia z urlopu/wakacji (z tłumaczeniem)

In irgendeinem Jahr,als ich meine Ferien bei meiner Oma in Bielsku Bialej verbracht habe,bin ich mit meinen Schwestern an den See gegangen. Es ist wundervoll gewesen. Wir habn im kalten Wasser gebadet und alles deutete darauf hin,dass ich diesen Tag nie im Leben vergessen werde. So ist es passiert. Whrend des Spiels im Wasser ist mir ein Insekt auf der Stirn gelandet. Ich habe ihn mit der Hand weggeschlagen. Ich habe nicht gewusst,dass es Konsequenzen haben wird. Am nchsten Morgen bin ich ...

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie...

Tłumaczenie ,,Kamizelki" B. Prusa

The Waistcoat

Some people have the desire to collect more or less expensive items, according to what one can afford. I also posses a collection albeit very modest as is usual in the beginning. There is my play, which I have written, while still at high school during latin lessons.... There are some dried out...

20 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein. - Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada.

2. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

3. Morgenstund hat Gold im Mund. - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

4. Vogel die am Morgen...

30 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Allzuviel ist ungesund. - Co za dużo to nie zdrowo.

2. Aller Anfang ist schwer. - Początki są zawsze trudne.

3. Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm. - Nie daleko pada jabłko od jabłoni.

4. Der Appetit kommt beim Essen. - Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

5. Arbeit schandet nicht. - Praca nie...

Tłumaczenia skrótu TQM

<table width"100%" border"0"

<tr <td width"377"<small<font face"tahoma, arial,verdena,helvetica" color="#800000"<strongTotal Quality Malfunction</strong</font</small</td <td width"409"<small<font face"tahoma, arial,verdena,helvetica" color="#000000"<strongcałkowite...

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? – MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

HALL (rysunki w załączniku!) Podstawowe zależności makroekonomiczne Zmienne endogeniczne Zmienne egzogeniczne Dochód Y Zakupy rządowe G Konsumpcja C Podaż pieniądza M Inwestycje I Eksport netto X Stopa procentowa R Zmienna ustalona z góry Poziom cen P Zależności między zmiennymi 1. Y = C + I + G + X tożsamość dochodu 2. C = a + b(1 - t)Y funkcja konsumpcji 3. I = e – dR funkcja inwestycji 4. X = g – mY – nR funkcja eksportu netto 5. M = ...

172 przyslowia niemieckie + tlumaczenie!

1. Absicht ist die Seele der Tat - Cel uświęca środki. 2. Alle guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka. 3. Alle Wege fhren nach Rom. - Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. 4. Allen Leuten recht getan ist eine Kunst- Wszystkim ludziom dogodzić jest sztuką. 5. Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann - Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodzil. 6. Aller Anfang ist schwer. - Każdy początek jest trudny. 7. Alles braucht seine Zeit. - Wszystko ...