Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

Temat : Silniki spalinowe z wirującym tłokie Wstęp Spośród silników spalinowych najbardziej rozpowszechnione są obecnie silniki tłokowe. Zarówno jedne, jak i drugie, poza licznymi zaletami, obarczone są pewnymi wadami. Zasadniczą wadę silnika tłokowego o postępowo zwrotnym ruchu tłoka stanowią niekorzystne skutki zmienności kierunku i prędkości ruchu tłoka względem cylindra. Przyspieszenia o zmiennych kierunkach i wartościach wywołują duże siły bezwładności,

Tłok

Tłok-poruszającym się ruchem poosuwisto-zwrotnym działają znaczne i zmienne, co do wielkości i kierunku przyspieszenia, których wynikiem działania są duże siły bezwładności, obciążając tłok i cały układ korbowy. Wielkość tych sił jest zmienna w czasie i zależy od konta położenia konta alfa w zakresie od 00-3600 Tłok znajdujący się w cylindrze silnika może się przesuwać wzdłuż osi cylindra wykonując na swej drodze ruch z różnymi prędkościami na skutek ...

TŁOKA

Powaba, pomoc z serca, uczynność, do pocz. XX w. w Polsce przejaw pomocy sąsiedzkiej na wsi, prawdop. pozostałość dawnej wspólnoty wiejskiej: w razie konieczności wykonania pospiesznie większych robót, którym jedno gospodarstwo podołać nie mogło, cała wieś stawała do pracy bezinteresownie...

ZWROTNE PUNKTY TŁOKA

ZWROTNE PUNKTY TŁOKA _ Położenieukładu korbowego silnika, przy którym tłokzmienia kierunek ruchu w cylindrze; rozróżnia ^górny zwrotny punkt, gdy tłok znajduje sicw pobliżu głowicy cylindra i d o l n y zwrotnvpunkt położony najdalej od górnego.