Tlenki azotu

Czytaj Dalej

TLENKI AZOTU

Tlenki azotu (mieszanina NO*, NsOa, NO, N2O3) powstają w przebiegu różnych procesów technologicznych, wszędzie tam, gdzie stężony kwas azotowy zetknie się z metalami, w przemyśle chemicznym w procesie nitrowania, podczas elektrycznego utleniania azotu powietrza do kwasu azotowego oraz w czasie elektrycznego i gazowego spawania metali.

Charakter chemiczny tlenków

Tlenek amfoteryczny + kwas = sól + woda Tlenek amfoteryczny + zasada = sól + woda Tlenek amfoteryczny + woda = reakcja nie zachodzi TLENKI OBOJĘTNE- tlenki niemetali które nie reagują z kwasami, zasadami, wodą.

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW

Cu2O tlenek miedzi (I) CuO tlenek miedzi (II) SO2 tlenek siarki (IV), ale dopuszczalna jest nazwa dwutlenek siarki SO3 tlenek siarki (VI) lub trójtlenek siarki P2O5 tlenek fosforu (V) lub pięciotlenek fosforu III.

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

spolaryzowane Tlenki: -tlenki anfoteryczne nie reagują z woda, ale z kwasami i zasadami (ZnO;CaO,SO3). , metalami, z tlenkami zasadowymi i anfoterycznymi.

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie wodorów stojącej przy tej reszcie -siarczki sole kwasu H2S S2--jodki HJ J -bromki HBr Br -cyjanki HCN CN -siarczany H2SO4 SO3 –azotany- HNO3 NO2 kwasy tlenowe – H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,H3PO4,HCO3 beztlenowe – H2S, HCl, HJ, HBr, Jak otrzymujemy wodorotlenki: W reakcji metalu z wodą , tlenku metalu z wodą , wodorku z wodąTylko grupy 1 i 2 KWASY SO2+H20=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4 ...

Bakterie - Wiązanie wolnego azotu

Popularnymi sapriopiontami glebowymi są bakterie beztlenowe z rodzaju Clostridium i bakterie tlenowe z rodzaju Azotobacter. Po ich śmierci azot wbudowany w białka komórkowe staje się dostępny dla roślin.

Co to jest podtlenek azotu zwany gazem rozweselającym?

Eksperymenty z pod­tlenkiem azotu prowadził także Michael Farady, jeden z najwybitniejszych fizyków XIX wieku. Wtedy właśnie amerykański dentysta Horace Wells wpadł na pomysł przepro­wadzenia ekstrakcji zęba u pacjenta znajdującego się pod wpływem podtlenku azotu.

AZOT, Azotus

Azotos, Vg Azotus; obecnie Esdud w Izraelu), Nadmorskie miasto w Palestynie na drodze z Egiptu do Syrii między Gazą a Jafą; w okresie podboju Kanaanu przez Izraelitów A.

Chemia Kosmetyczna- cz.1 Tlenki

- Tlenki możemy podzieli na tlenki metali (czyli tlenki zasadowe) oraz na tlenki niemetali (czyli tlenki kwasowe).

Ubytek azotu i spadek wagi ciała

Ubytek azotu po złamaniach (i po złożonych urazach) jest spowodowany częściowo wydalaniem z moczem końcowych produktów rozpadu krwi i uszkodzonych tkanek.

Zatrucie tlenkiem węgla

Dominuje wtedy mechanizm zablokowania oddychania tkankowego oraz zmiany • w ośrodkowym układzie nerwowym zależne od toksycznego działania tlenku węgla, przedłużającego się okresu niedotlenienia oraz głębokiej kwasicy metabolicznej.

NADTLENEK WODORU

NADTLENEK WODORU — połączenie wodoruz tlenem o wzorze H*Oi; w stanie czystym jestbezbarwną syropowatą cieczą; nietrwały i samorzutnierozkłada się na zwykłą wodę i tlen; jestdobrym utleniaczem, szczególnie substancji organicznych;stosowany jest w przemyśle, w lecznictwie(3-proccntowy roztwór zwany wodą...

TLENKI

tlenekwapnia (wapno palone) — CaO, trójtlenekżelaza — FeaOj, tlenek sodu — Ńa20 , oraztlenki niemetali, np. tlenek węgla — CO, dwutlenekwęgla — CO*, dwutlenek siarki — SOai inne.

Nitragina (łac. nitro - azot + gr. génos - ród, pochodzenie)

aktywności,do zaprawiania nasion roślin motylkowatych,zwiększająca plony średnio o 10–20% oraz wzbogacająca rośliny w białko a glebę w azot.

Zbiałczanie azotu

Wykorzystywanie przez mikroorganizmy glebowe do budowy swego ciała łatwo dostępnego dla roślin azotu glebowego. stosunku C:N, co prowadzi do okresowego unieruchomienia azotu miner.

Źródła azotu

Azot organiczny jest dostarczany w postaci aminokwasów, protein lub mocznika.

Użycie azotu jako czynnika utrwalającego

Sama nazwa tego pierwiastka gazowego (gr.: a - nie, zoo - żyje) sugeruje abiotyczny charakter tego bardzo „inertnego” pierwiastka, który w ostatnich czasach jest często stosowany jako środek zastępujący powietrze w różnych zwłaszcza suchych produktach w hermetycznym opakowaniu (gazowe opakowanie). Chodzi...