Badanie zmian odruchowych w tkance mięśniowej

Techniki ułatwiające określenie zmian w tkance mięśniowej: 1. Dotykiem wyraźnie powiększonego mięśnia można stwierdzić ciastowatą konsystencję (przerost rzekomy) zamiast prawidłowo sprężystej tkanki mięśniowej.

Tkanki roślinne - WYDZIELNICZA

Substancje te mogą spełniać funkcje: - ochronne - odstraszające - przywabiające Elementami tej tkanki są np.

Tkanka mięśniowa gładka

Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) wytwarza się u zarodka z elementów mezenchymy: w ustroju jest ona tkanką bardzo rozpowszechnioną, występuje bowiem w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego i w wielu innych narządach wewnętrznych, również w skórze.

Tkanka mięśniowa serca

Tkanka mięśniowa serca (textus muscularis cardiacus), tak jak mięśniowa tkanka szkieletowa, zbudowana jest z włókien mięśniowych również o przebiegu podłużnym (my o fibro, cardiaca).

Tkanka nerwowa

neuroblasty, przekształca się w komórki nerwowe, część druga, spongioblasty, da początek komórkom tkanki glejowej ośrodkowego układu nerwowego oraz komórkom pokrewnym występującym poza tym układem (np.

Tkanka podsurowicza

Tkanka podsurowicza (tela subserosa), która mniej lub bardziej przesu-walnie łączy błonę surowiczą z błoną mięśniową, zbudowana jest z warstw)' tkanki łącznej wiotkiej.

Tkanka podśluzowa

W części piersiowej przełyku w tkance pod-śluzowej powyżej przepony leżą obfite sploty żylne.

Tkanka siateczkowata miazgi czerwonej

Wszystkie te komórki stanowią więc aparat żerny śledziony, z którym stykają się krwinki zarówno te, które znajdują się w zatokach, jak i te, które przedostają się do tkanki siateczkowatej.

Tkanka łączna zwarta o układzie regularnym włókien kolagenowych

w ścięgnie ● zbudowana z równolegle ułożonych pęczków włókien kolagenowych (kolagen typ I), zatopionych w skąpej istocie podstawowej ● układ pęczków włókien nadaje tkance charakter uporządkowany ● między pęczkami włókien leżą nieliczne fibrocyty układające się w szeregi, nazywane szeregami Ranviera ● fibrocyty posiadają skrzydełkowate wypustki, którymi wypełniają wolne przestrzenie pomiędzy ...

Tkanka łączna zwarta blaszkowata

kanał osteonu (dawniej kanała Haversa), zawierające przyżyciowo włosowate naczynia krwionośne i nerw ● naczynia krwionośne poszczególnych osteonów łączą się dzięki bocznym odgałęzieniom, które biegną w poprzek kości w kanałach Volkmanna ● na granicach przylegających do siebie blaszek kostnych znajdują się jamki kostne, zawierające osteocyty ● między osteonami znajdują się blaszki kostne międzysystemowe ● od strony zewnętrznej pokryta ...

Krew - tkanka płynna w organizmie.

po krwotokach, hemolizie krwi), zawierające we wnętrzu barwnik krwi, czyli hemoglobinę - zawierające żelazo białko transportujące większość tlenu z płuc do tkanek (zmienia barwę krwi na jasnoczerwoną - krew tętnicza) i odprowadzającego w odwrotnym kierunku dwutlenek węgla (krew ciemnoczerwona - żylna).

Odszczep pozagruczołowy tkanki tarczycy

W prawidłowych warunkach, odszczepy pozagruczołowe tarczyc} nie są związane z jakimikolwiek dolegliwościami, z wyjątkiem niewielkich krwawień, które mogą powodować odszczepy tkanki tarczycy umiejscowione u podstawy języka.

Nowotwory wychodzące z tkanki kostnej

Guz rośnie szybko, przerasta kość i wrasta w sąsiednie tkanki, powodując przykurcz stawu.

Nowotwory wychodzqce -z tkanki łącznej

Obraz radiologiczny jest charakterystyczny i cechuje się piankowatymi ogniskami odwapnienia, w okolicy przynasad dość ostro odgraniczonymi od zdrowej tkanki gąbczastej, bez odczynu okostnowego.

Nowotwory z tkanki tłuszczowej

Zimowiak (hibernoma), nowotwór z tkanki tłuszczowej brunatnej (mniej zróżnicowanej).

Marskość tkanki płucnej

marskość tkanki płucnej; rozrost tkanki włóknistej, bliznowatej ze zmniejszeniem objętości miąższu płuc­nego i rozwojem rozstrzeni oskrzeli w tym obszarze.

TKANKA MIĘŚNIOWA

TKANKA MIĘŚNIOWA — tkanka składającasię z wydłużonych komórek mięśniowych,zdolnych do kurczenia się pod wpływem podrażnień(-♦mięsień).

WŁÓKNA TKANKI ŁĄCZNEJ

Włókna tkanki łącznej występują w tkankach łącznych jako upostaciowana część substancji międzykomórkowej.

KOMÓRKI TKANKI ŁĄCZNEJ

Komórkami występującymi w tkance łącznej są: fibroblasty komórki mezenchymalne histiocyty komórki tuczne komórki plazmatyczne komórki przydanki komórki napływowe komórki tłuszczowe oraz komórki tkanek podporowych: chondrocyty osteocyty.

Tkanka kostna drobnowłóknista

Tkanka drobnowłóknista czyli blaszkowata dzieli się na: kość gąbczastą (beleczkową) kość zbitą (zwartą)