TKANKI ROŚLINNE

Za pionową postawę i ochronę przed czynnikami mechanicznymi odpowiada tkanka wzmacniająca (kolenchyma i sklerenchy-ma), tkanka merystematyczna umożliwia wzrost roślinom zarówno na długość, jak i szerokość.

Tkanka tłuszczowa żółta

Tkanka tłuszczowa żółta występuje w tkance podskórnej jako podściółka tłuszczowa, otacza naczynia krwionośne, nerki, serce, jest także w sieci dużej i małej. Tkanka tłuszczowa jest także narządem endokrynowym.

Masaż tkanki łącznej we wczesnym okresie połogowym

W środkowym i późnym okresie połogowym masaż tkanki łącznej będziemy wykonywać na podstawie wyniku całościowego badania tkanki łącznej i to nie wyłącznie w obrębie stref klatki piersiowej, nawet jeśli będzie chodziło o nagłe zahamowanie bogatej uprzednio produkcji mleka.

Tkanki - Informacje Ogólne

Tkanka miękiszowa jest budowana z żywych kom , które zachowały zdolność do podziału. Korkowica jest to wtórna tkanka okrywająca na którą składa się korek i miazga korkotwórcza.

Różnicowanie (histogeneza) i podział tkanek

W przebiegu tego różnicowania wyodrębnia się pięć zasadniczych zespołów komórkowych, zwanych tkankami, mianowicie: tkanki nabłonkowej, łącznej, mięśniowej, nerwowej wraz z glejem i krwi.

Tkanka mięśniowa

Tkanka ta występuje w ustroju w trzech postaciach: tkanki mięśniowej gładkiej, tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu szkieletowego i tkanki poprzecznie prążkowanej sercowej.

Tkanka limfatyczna

Jeżeli tkanka limfatyczna przekracza swój przeciętny stopień rozwoju (rozrost, kyperplasia; plaso = wytwarzać), mówimy o stanie limfatycznym (status lymphaticus) albo o zołzowatości, a ponieważ grasica (thymus) przeważnie również bierze w nim udział, nazywamy go też stanem grasiczo-limfatycznym (status thymicolymphaticus).

TKANKA ŁĄCZNA MIEDNICY MALEJ

Te liczne i różnorodne zadania tkanka łączna spełnia w różnych postaciach: czy to w formie wiotkiej, wypełniając poszczególne komory, zewnątrzotrzewnowe przestrzenie miednicy małej; czy w postaci bardziej zagęszczonej wytwarzając ukształtowany aparat łącznotkankowy — wyżej wspomnianą łącznotkankową płytę naczyniowo-nerwową; czy teź w postaci więzadeł, pasm lub powrózków łącznotkankowych często zawierających ...

TEORIA STELARNA FILOGENEZY TKANEK PRZEWODZĄCYCH

Dalszy etap ewolucji walca osiowego stanowi eustela (cylinder tkanek przewodzących) charakterystyczna dla budowy łodygi nagozalążkowych, dwuliściennych.

Tkanka nabłonkowa - definicja

nabłonek pokrywający - rola takiego nabłonka to okrywanie i chronienie struktur łączno-tkankowych rola wymiany między tkanką łączną, a środowieskiem wewnętrznym i zewnętrznym ciała; 2. Istnieją także przypadki, kiedy tkanka łączna przybiera wygląd zwarty naśladując w ten sposób tkankę nabłonkową.

Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

Według danych z piśmiennictwa, punkty spustowe występują głównie w tkance mięśniowej, tym niemniej w praktyce klinicznej punkty o tym charakterze spotyka się także w obrębie tkanki łącznej więzadeł oraz blizn pourazowych lub pozabiegowych.

Tkanka kostna

Tkanka kostna jest specyficznym rodzajem tkanki łącznej, w której substancja międzykomórkowa jest zmineralizowana i zawiera związki nieorganiczne w postaci kryształów. Tkanka kostna jest żywą, aktywną metabolicznie tkanką.

Badanie zmian odruchowych w tkance łącznej

Zmiany odruchowe w tkance łącznej charakteryzują się obrzmieniami, wcią-gnieniami oraz wgłębieniami, które umiejscawiają się w tkankach skórnej i podskórnej, a także w powięzi podskórnej.

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

Zmiany (zakażenia) pierwotne, czyli takie, w których proces zapalny umiejscowiony jest w warstwie skóry właściwej (róża, liszajec), w mieszku włosowym (ropne zapalenie mieszka włosowego, czyraczność) i okolicy paznokci (zanokcica) oraz w tkance podskórnej - zapalenie tkanki łącznej.

Budowa tkanek - KSYLEM (DREWNO)

Włókna drzewne Rozmieszczone są w drewnie pojedynczo lub grupami pomiędzy innymi komórkami tkanki. Miękisz drzewny jest jedynym żywym elementem drewna i pełni rolę tkanki spichrzowej oraz zapewnia łączność drewna z innymi tkankami organu.

Tkanki roślinne

z żywych komórek ) Podział tkanek ze względu na złożoność budowy: Jednorodne: Niejednorodne: Merystemy Drewno Miękisze Łyko Sklerentyma Epiderma Klenchyma Tkanki stałe - okrywająca - miękiszowa - przewodząca - wzmacniająca - wydzielnicza

Tkanka siateczkowa

Tkanka siateczkowa występuje w największej ilości w narządach limfatycznych, gdzie nosi nazwę tkanki limfatycznej. Tkankę siateczkową ze względu na fizjologiczne właściwości jej komórek zaliczamy, podobnie jak zespół histiocytów tkanki łącznej właściwej, do układu obronnego ustroju.

Tkanka kostna

Pod jej powierzchnią leży tkanka kostna zbita, pod którą w kościach krótkich i płaskich oraz w nasadach kości długich znajduje się istota kostna gąbczasta.

Tkanka podśluzowa

Tkanka podśluzowa (tela submucosa) składa się z cieńszej lub grubszej, szczególnie wiotkiej tkanki łącznej, która stanowi ruchome połączenie między błoną śluzową a błoną mięśniową.

Tkanka jamista prącia

Beleczki zbudowane są z pasemek tkanki mięśniowej gładkiej biegnących w różnych kierunkach wśród skąpej tkanki łącznej, głównie wśród cienkich włókienek sprężystych; beleczki te są więc rozciągliwe.