Budowa tkanek - TKANKI MERYSTEMATYCZNE

Pewne cechy wspólne z tkankami merystematycznymi ma tkanka kalusowa, przyranna tworząca się w miejscu zranienia rośliny.

TKANKA ŁĄCZNA

Podział tkanki łącznej tkanka łączna galaretowata (dojrzała i niedojrzała czyli mezenchymatyczna) tkanka łączna właściwa - tkanka łączna włóknista luźna ( wiotka ) - tkanka łączna włóknista zbita ( zwarta )           - tkanka łączna zbita o utkaniu regularnym           - tkanka łączna zbita o utkaniu nieregularnym tkanka ...

Tkanki przewodzące

CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ - Tkanki przewodzące są tkankami złożonymi.

Budowa tkanek

Tkanki stałe: parenchyma (miękisz) kolenchyma (zwarcica) sklerenchyma (twardnica) ksylem (drewno) floem (łyko) epiderma (sorka) peryderma (korkowica) utwory wydzielnicze tkanka kalusowa (tkanka przyranna).

Tkanka mięśniowa gładka

Zasadniczymi funkcjami tkanki mięśniowej gładkiej są tworzenie mocnych i elastycznych ścian narządów wewnętrznych (bierna funkcja mechaniczna) oraz wykonywanie kontrolowanych odruchowo ruchów tkanek w różnych narządach (funkcja skurczowa).

Tkanka tłuszczowa brunatna

W porównaniu do komórek tkanki tłuszczowej żółtej, komórki tkanki tłuszczowej brunatnej mają jądro położone centralnie, a tłuszcz występuje w postaci licznych drobnych kropelek (zob.

Tkanka łączna właściwa

Pełni ona następujące funkcje: bierze udział w transporcie substancji odżywczych i metabolitów z krwi do tkanek i odwrotnie, transport jest możliwy dzięki naczyniom krwionośnym, które otacza tkanka łączna (w ten sposób odżywia się sama tkanka, a za jej pośrednictwem też inne tkanki) wchodzi w skład wielu narządów i podtrzymuje je broni organizm przed różnymi szkodliwymi substancjami i ...

Odczyn- progowy i wartość progowa tolerancji tkanki, odwracalny, nieodwracalny, miejscowy, ogólny, paradoksalny.

Odczyn występujący w tkance w wyniku zadziałania na nią określonej postaci energii zależy od: · ilości energii · czasu działania energii · właściwości tkanki W celu uzyskania odczynu konieczne jest dostarczenie do tkanki określonej ilości energii, o której decyduje jej natężenie i czas działania.

TKANKI ŁĄCZNE

TKANKI ŁĄCZNE — tkanki od/. strzenic między innymi tkankami, ograniczająi otaczają narządy i tworzą dla nich podporęrozróżniamynastępujące tkanki łączne: właściwą’tłuszczową, chrząstkową i kostną.

Niektóre właściwości elektryczne tkanek

Najmniejszy opór elektryczny mają płyny międzykomórkowe, także krew, mięśnie (od 0,8 do 1,0 fim) i tkanka łączna, większy opór stawiają tkanki układu nerwowego (od 1,64 do 2,28 Qm), kości i bezwodna tkanka tłuszczowa (12,0Qm).

WPŁYW WYSIŁKU I TRENINGU FIZYCZNEGO NA TKANKĘ KOSTNĄ

Znaczne przyspieszenie ubytku omawianej tkanki u kobiet w okresie 5-15 lat po menopauzie jest przyczyną rozwoju osteoporozy pomenopauzalnej. Z kolei układ bele-czelc kostnych w tkance kostnej jest wyznacznikiem wytrzymałości biomecha-nicznej kości.

Tkanka łączna włóknista wiotka (luźna)

Tkanka łączna wiotka wypełnia przestrzenie pomiędzy innymi tkankami i narządami, tworzy większość błon śluzowych i podśluzowych, buduje torebki narządów oraz przegrody łącznotkankowe.

Tkanka tłuszczowa

Oba rodzaje tkanki tłuszczowej różnią się budową komórek, funkcją oraz występowaniem.

Tkanki łączne

W licznym zespole tych tkanek wyróżniamy trzy główne grupy : 1) grupę tkania łęcznej grupę tkanek wyspecjalizowanych o czynnościach swoistych i 3) grupę tkanek szkieletowych, do której zaliczamy tkankę chrzęstną i tkankę kostną.

Tkanka łączna

Tkanka ta jest najmniej zróżnicowaną i zarazem najbardziej rozprzestrzenioną w ustroju odmianą tkanki łącznej J^Łie tworzy odrębnych narządów, jest raczej materiałem pomocniczym w ich budowie: pokrywa ich powierzchnię, wnika w głąb, towarzysząc naczyniom i nerwom, wiąże między sobą twory zbudowane z innych tkanek, wreszcie łączy narządy.

Tkanka łączna zbita

Tkanka łączna zbita nieukształtowana (textus conjuncti-rus fibrosus compactus irregularis) różni się od tkanki luźnej bardziej stałą konsystencją, przede wszystkim ze względu na dużą ilość włókien.

Budowa tkanek - PARENCHYMA

Tkanka parenchymatyczna (miękiszowa) jest najbardziej rozpowszechnionym typem tkanki roślinnej. W typowej postaci tkanka ta występuje u roślin podwodnych.

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa pełni funkcje: ochronną, wydzielniczą, chłonną i zmysłową. Tkanka ta chroni leżące pod nią komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem szkodli-wych związków chemicznych, bakteriami, a także przed wysychaniem.

TKANKA TWÓRCZA

Tkankatwórcza wt ó r n a powstaje z niektórych tkanekstałych, które odzyskują zdolność dzielenia się;wytwarza tkanki stałe, które również nazywamywtórnymi; nąjwaźniejszą tkanką twórczą wtórnąjest mi a z g a w t ó r n a ; podobnie jak miazgapierwotna powoduje ona wzrost pędów i korzenina grubość.

CHRZĘSTNA TKANKA

Przeszczep chondrocytów bez otaczającej tkanki, powoduje odrzucenie przeszczepu.