„The TIMES"

Times" był jednym z pierwszych dzienników zatrudniających własnych korespondentów zagranicznych i wojennych na wysokim poziomie.

TIMES SQUARE

tajmz skuą:) Rozległy plac na Manhattanie w Nowym Jorku, łączący się z Broadwayem i 42 Ulicą, ośrodek dzielnicy teatrów, restauracji, kin i reklam świetlnych; nazwa od gmachu redakcji dziennika „New York Times" (który się już stamtąd wyprowadził).

HOSTIS HERODES IMPIE, CHRISTOM VENDRE QUID TIMES?, Czemu okrutny Herodzie lękiem cię Chrystus napełnia?

Hymn w II nieszporach na święto —» ObjawieniaPańskiego i na okres po Objawieniu; stanowi II cz. hymnu—> A solis ortus cardine i jest przypisywany Seduliuszowi (zm.ok. 450); występuje w brewiarzach wat. (1925), karmelitańskich(1938), benedyktyńskich (1940) i cysterskich ( 1 9 5 1 ) ;znany jest też z incipitem...