Thomas Savery

Thomas Savery

Czytaj Dalej

HART THOMAS C. (1887-1971) - admirał

Dowódca amerykańskiej Floty Azjatyckiej (US Asiatic Fleet); w latach 1939-42 uznał, że jego si­ły bazujące w Manili (jeden ciężki i dwa lekkie krążowniki, 13 ni­szczycieli, 29 okrętów podwod­nych, 5 trałowców, 6 kanonierek, okręty bazy lotnictwa morskiego i 28 lodzi latających) są zbyt nikłe, aby...

Thomas Hobbes (1588 - 1679)

Pochodził z angielskiej rodziny, jego ojciec był pastorem. Studiował w Oksfordzie. Brał czynny udział w polityce, opowiadając się po stronie rojalistów. Dwadzieścia lat życia spędził w Paryżu. Najsłynniejszym jego dziełem jest Leviathan, zawierający jego filozofię państwa i...

Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Ontologia

Nie istnieje nic poza ciałami materialnymi, bytem jest więc przyroda jako zbiór ciał przestrzennych, znajdujących się w ciągłym ruchu. Substancje niematerialne są fikcjami, tworami umysłu. Świadomość jest funkcją ciała organicznego wziętego jako całość. Ciała istnieją w sposób mechanistyczny...

Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Gnoseologia

Poznanie jest procesem mechanicznym. Przedmiot poznania - otaczający człowieka świat zjawiskowy - stykając się ze zmysłami, przenosi swój ruch na zmysły wprawiając je w ruch i przenosząc impuls poprzez nerwy do mózgu. Poznanie ma zatem charakter zmysłowy oraz racjonalny.   

Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Antropologia

Człowiek jest elementem przyrody, rządzą nim prawa mechaniczne. Zajmuje się on tylko własnymi sprawami, kocha siebie, jest egoistą. Jedynym celem człowieka jest zachowanie własnego dobra.    

W życiu społecznym urzeczywistniają się stosunki między ludźmi, które najpełniej wyraża - zdaniem Hobbes'a...

Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Państwo i Prawo

„Wzajemna obawa” wynika z przyrodzonej równości ludzi oraz z „woli szkodzenia sobie”. Ludzie z natury swej są sobie równi. „Nierówność zaś, która istnieje teraz, została wprowadzona przez prawo państwowe”.     

„Wola szkodzenia - pisał Hobbes - właściwa jest wszystkim ludziom w stanie natury, ale nie...

COOK Thomas

(wym. kuk), 1808-92, Anglik, założyciel pierwszego biura podróży, naprzód w Leicester w 1841, potem w Londynie w 1852, a do 1865 w większości stolic Europy. Po jego śmierci firmę przejęli synowie.

EDISON Thomas Alva

1847-1931, Wynalazca amer., urodzony w Ohio, pochodzenia holendersko-szkockiego, kształcony w domu przez matkę, w 12 roku życia został sprzedawcą gazet na kolei, a w 3 lata potem - operatorem telegraficznym; poświęca wolny czas nauce i eksperymentom.

Pierwszy swój wynalazek opatentował w 1868, ogółem zaś...

Thomas Robert Malthus

Życiorys Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) urodził się w rodzinie ziemiańskiej w Rookery, leżącym w południowo - wschodniej Anglii.

Angielscy pejzażyści - Thomas Gainsborough, William Turner, John Constable i inni

Pod koniec XVIII wieku uznany angielski malarz Thomas Gainsborough wiódł dostatnie życie, utrzymując się z malowania portretów.

Thomas Hardy

Thomas Hardy (1840-1928), urodzony i wykształcony na prowincji w hrabstwie Upper Bockhampton, całe swe życie spędził na wsi.

ACHELIS THOMAS

ur. 17 VI 1850 w Gröpelingen k. Bremy, zm. 17 VI 1909 na Capri, Niem. filozof, etnograf i religioznawca, z zawodu nauczyciel gimnazjalny. W 1898 założył w Lipsku czasopismo „Archiv für Religionswissenschaft", które redagował do 1904; był zwolennikiem ścisłej współpracy etnologii z...

ARNOLD THOMAS

Campbell, Thomas A.

BARNARDO THOMAS JOHN

ur. 4 VII 1845 w Dublinie, zm. 19 LX 1905 w Surbiton (k. Londynu), Działacz charytatywny;oświatowy.

Pod wpływem nawiązanych w okresie szkolnym kontaktówz -> kwakrami przeszedł 1862 z katolicyzmu na protestantyzm; studiował w Londynie medycynę z zamiarem poświęcenia siępóźniej pracy na placówkach mis. w...

BAYES THOMAS

Holland, The Reverend Thomas B.

BERRENBERG JOSEPH AUGUST, pseud. Bernberg, Thomas Molina, Catholicus

ur. 13 XII 1874 w Höfgen (Nadrenia), zm. 18 XI 1941 w Ambergu (Bawaria), Pedagog.

Był wieloletnim prof, w zakładzie kształcenia nauczycieli w Am bergu; rzucając w nauce o wychowaniu hasło powrotudo Chrystusa (Zurück zur Erziehungslehre Christi, Rb 1921),stał się odnowicielem pedagogiki kat. (Umriss der...

BLARER THOMAS

Schiess, Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas B.

BOUQULLLON THOMAS JOSEPH

Rommel, Thomas B„ Bg 1903; J.

BRADWARDINE THOMAS abp.

Hahn, Thomas B. Oberman, Archbishop Thomas B.

CAMPBELL THOMAS

Campbell, Memoirs of Elder Thomas C, Bethany 1861 ; R.