Being a child is a wonderful thing

Being a child is a wonderful thing. You don't have any duties and don't need to work all day. Ten years ago, when I was very young I even had problems with organising my free time! Playing soccer, riding a bike, watching TV or going to the cinema was taking too little time. Learning? Oh no! In one hour all the...

THING

Ting, dawn. rada wolnych mężczyzn u plemion germańskich, decydująca o sprawach wojny i pokoju, odgrywająca też rolę sądu w wypadkach wielkiej wagi; isl. thing, norw., duń., szw. ting 'zgromadzenie, parlament'; wyraz obecny w nazwach parlamentów skand.: isl. Althing, duń. Folketing, norw. Storting.