Tętno graniczne

tętno graniczne; częstość tętna, która odpowiada wielkości poboru tlenu wyrażonej w odsetkach pułapu tlenowego. Ustala się ją podczas wysiłku w warunkach równowagi dynamicznej w zakresie czynności układów krążenia i oddychania. Istnieje graniczna częstość tętna, przy której osiąga się...

TĘTNO

Liczba uderzeń (skurczów) serca na minutę. Dla celów diagnostycznych itreningowych rozróżnia się tętno spoczynkowe (stan spoczynku, leżenia,siedzenia) i tętno wysiłkowe (intensywna praca, bieg, wysiłek). Tętnomierzy się przez 15 sek., a wynik mnoży się przez 4.

W niektórych technikach medycyny...

TĘTNO

Wynik cyklicznej pracy naczyń krwionośnych (skurcz i rozkurcz) prowadzących krew z serca, w rytm jego akcji. Ustalane na podstawie badań palpacyjnych (wyczuwanych dotykiem) na tętnicy promieniowej (tętno obwodowe; u osób przytomnych), szyjnej wspólnej (tzw. tętno centralne), udowej (u osób...

TĘTNO

TĘTNO, puls — rytmiczne rozciąganie sięi zapadanie sprężystej ścianki tętnicy pod wpływemnagłych zmian ciśnienia krwi, spowodowanychrytmicznymi skurczami i rozkurczami scrca; tętnowyczuwa się (bada się) omacując tętnice leżącetuż pod skórą; na podstawie uderzeń tętna możemyorientować się co...

Co to jest tętno?

Przy każdym uderzeniu serca krew wypływająca gwałtownie z lewej strony pompy powoduje, że tętnice rozszerzają się pod wpływem nacisku. Fale ciśnienia rozchodzą się po wszystkich tętnicach, a najlepiej wyczuwalne są w pewnym określonym punkcie nadgarstka. Każda fala, czyli puls, pochodzi od jednego...

TĘTNA BADANIE

Jedna z najbardziej rozwiniętych, choć bardzo trudnych technikdiagnostycznych w -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNIE. Początki tej metody sięgają Vw. p.n.e. Obecnie doświadczeni lekarze chińscy są w stanie odróżnićponad 40 rodzajów tętna i na tej podstawie postawić nie tylko diagnozę,ale ustalić również system...