Tętnica

Tętnica

Czytaj Dalej

Tętnice głowy i szyi

Tętnica szyjna wspólna jest największą tętnicą szyi. Nie oddaje gałęzi bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna rozpoczyna się w miejscu rozdwojenia pnia ramienno-głowowego z tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego prawego. W jej przebiegu wyróżnia się tylko część szyjną. Lewa tętnica szyjna...

Położenie tętnicy udowej

T. udowa razem z towarzyszącą jej żyłą po wyjściu z rozstępu naczyń w otoczeniu tkanki łącznej układa się w dole biodrowo-łonowym. Tętnica i żyła zachowują tu swe wzajemne położenie, jakie miały w rozstępie naczyń. Po stronie bocznej leży tętnica, przyśrodkowo żyła i oba te twory są...

Tętnica tarczowa górna

T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) rozpoczyna się na szyi w trójkącie tętnicy szyjnej, jako pierwsza przednia gałąź tętnicy szyjnej zewnętrznej, odchodząca bezpośrednio po podziale tętnicy szyjnej wspólnej. Nieco poniżej rogu większego kości gnykowej tętnica tarczowa górna zstępuje ku...

Tętnica tarczowa dolna

T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior) jest mniej więcej tej samej grubości co tarczowa górna. Stanowi ona najsilniejszą gałąź pnia tarczowo-szyjnego odchodzącego od tętnicy pod obojczykowej. Pień ten, wstępując wzdłuż brzegu przyśrodkowego mięśnia pochyłego przedniego, oddaje pozostałe...

Tętnica biodrowa zewnętrzna

Powstaje z rozdwojenia tętnicy biodrowej wspólnej. Jest jej przednio-boczną gałęzią końcową. Rozdwojenie tętnicy biodrowej wspólnej znajduje się na wysokości dolnego brzegu piątego kręgu lędźwiowego i nieco przyśrodkowo od linii stawowej krzyżowo-biodrowej, tj. około 4 cm bocznie od linii...

Tętnica łokciowa

T. łokciowa (a. ulnaris) jest gałęzią przyśrodkową rozdwojenia t. ramiennej.

Rozpoczyna się ona w dole łokciowym do przodu od ścięgna m. dwugłowego, odchodząc pod ostrym kątem od pnia ramienno-promieniowego; stąd kieruje się ona skośnie przyśrodkowo i ku dołowi położona głęboko miedzy...

Tętnice międzyżebrowe tylne

Zazwyczaj tt. międzyżebrowe tylne aorty występują w liczbie 9 par: TII do XI i w przestrzeniach międzyżebrowych przebiegają od tylu do przodu. Pierwsza para (tt. międzyżebrowe III) leży w 3 przestrzeni międzyżebrowej, gdyż dwie pierwsze zajmują zwykle tt. międzyżebrowe odchodzące z t...

Tętnice przestrzeni zaotrzewnowej

Pień trzewny, który odchodzi na poziomie dolnego brzegu Th12 lub górnego brzegu L1 i dzieli się na tętnicę żołądkową lewą, wątrobową wspólną i śledzionową.

Tętnica krezkowa górna, odchodząca od przedniego obwodu aorty tuż poniżej początku pnia trzewnego na poziomie L1

Tętnica...

TĘTNICE WIEŃCOWE serca

Podobnie jak ściany naczyń nie są bezpośrednio zaopatrywane prądem krwi, który przez nie przepływa, lecz przez specjalne naczynia (vasa rasorum), tak samo serce u wyższych organizmów ma własny układ naczyniowy. U płazów, których komora serca zbudowana jest z luźnej mięśniówki gąbczastej...

TĘTNICA PROMIENIOWA położenie

Tętnica promieniowa przebiega w bruździe promieniowej przedramienia (sulcus radialis anUbrachii) wzdłuż przyśrodkowego brzegu m. ramienno-promieniowego. Leży tu ona między tym mięśniem a m. nawrotnym obłym oraz zginaczem promieniowym nadgarstka. W przebiegu swym oprócz obu żył promieniowych oraz...

Przebieg, położenie, koniec tętnicy sromowej wewnętrznej

Z początku na krótkiej przestrzeni t. sromowa wewnętrzna 1) biegnie w miednicy na pniach nerwowych splotu krzyżowego (pars peluina). Następnie 2) wychodzi ona z miednicy przez część dolną otworu kulszowego większego między m. gruszkowatym a m. guzicznym, przechodzi w głąb okolicy pośladkowej (n...

Tętnice końcowe

Zmniejszenie zawartości krwi w jakiejś okolicy ciała nazywamy niedokrwieniem miejscowym (anaemia localis), zwiększenie — przekrwieniem (hyper-oemia). Pod wpływem zimna występuje np. niedokrwienie skóry, pod wpływem ciepła —Jej przekrwienie.

Stałe niedokrwienie, które prowadzi do obumarcia danego obszaru...

Tętnice pępkowe

Tętnice pępkowe (aa. umbilicales) są początkowo przedłużeniem obu aort zstępujących. Po zespoleniu się ostatnich w naczynie pojedyncze tętnice pępkowe odchodzą od niego powyżej odcinka końcowego — aorty ogonowej później zwanej t. krzyżową pośród ko wą (a. sacralis mediana). Od każdej tętnicy...

Położenie tętnicy biodrowej zewnętrznej

Do przodu tętnicę przykrywa otrzewna; pod otrzewną tętnica wytwarza podłużną wyniosłość. Wiotka tkanka łączna podotrzewnówa położona między naczyniem a otrzewną umożliwia łatwe oddzielenie otrzewnej. Poprzez otrzewną po stronie prawej przylega koniec jelita krętego, a nieraz nawet wyrostek...

Tętnica i żyła typu mięśniowego (pęczek naczyniowy)

● tętnica typu mięśniowego (średniego kalibru) ma średnicę 0,3-1 mm

● ściana tętnicy ma 3 warstwy: błonę zewnętrzną, środkową i wewnętrzną

○ błona wewnętrzna – składa się z śródbłonka położonego na błonie podstawnej (komórki śródbłonka oddają tutaj wypustki dochodzące do...

Tętnice mięśniowe

Nie ma ścisłej granicy oddzielającej morfologię tętnicy sprężystej od dużej tętnicy mięśniowej. Generalnie, w tętnicach mięśniowych zmniejsza się ilość włókien sprężystych, które tracą swoja okrężną symetrię oraz wzrasta ilość komórek mięśniowych gładkich w warstwie środkowej...

Tętnica biodrowa wspólna

Jest naczyniem krwionośnym, które jest końcowym odgałęzieniem aorty brzusznej. Pod względem topograficznym tętnica biodrowa wspólna nie należy do naczyń krwionośnych kończyny dolnej, ale do naczyń brzucha. Jednakże pod względem czynnościowym naczynie jest szczególnie ważne dla kończyny dolnej, gdyż...

Tętnice segmentowe płuca

Oskrzelom segmentowym odpowiadają tętnice segmentowe, które w zasadzie mają takie same nazwy jak one. Początek ich jest jednak bardzo zmienny, często tętnice segmentowe jako takie nie występują, a zastępują je ich odgałęzienia, tętnice podsegmentowe odcłiodzące wtedy samodzielnie z prawej czy...

Tętnica tarczowa dolna i nerw krtaniowy wsteczny

Zbliżając się do rowka tchawiczo-przełykowego tętnica tarczowa dolna przeważnie już po swym po-dziale na gałęzie gruczołowe krzyżuje nerw krtaniowy wsteczny który w rowku tym wstępuje do krtani. Wzajemne stosunki topograficzne tętnicy i nerwu są bardzo-zmienne. Mniej więcej w jednej trzeciej...

Tętnica tarczowa najniższa

T. tarczowa najniższa (a. thyreoidea ima). W niezbyt rzadkich przypadkach (przeciętnie mniej więcej w 10%) występuje tętnica tarczowa najniższa. Przeważnie jest to tętnica nieparzysta, położona w płaszczyźnie pośrodkowej, odchodząca z pnia ramienno-głowowego lub z łuku aorty. Rzadziej odgałęzia...