Testy osiągnięć szkolnych

Rodzaje testów: Test ustny- uczeń wymawia słowa i zdania stanowiące odpowiedzi na zadania testowe. Półturzycki wyróżnia 3 rodzaje testów: test wyboru, testy luk i uzupełnień, testy mieszane(kombinowane).

TESTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

Bender (wzrokowo-motoryczny test postaciowania), ■ Test Graham-Kendall, ■ TestBentona, ■ Test Bender-Koppitz (dla dzieci), ■ Test Kraepelina.

Testy oraz inne metody selekcji

  W zależności od tego, do pomiaru jakich cech dany test jest przeznaczony, wyróżnia się:   - testy zdolności (inteligencji i uzdolnień specjalnych),   - testy osobowości,   - testy wiadomości.

Test

TEST TEST ? KONSTRUKCJA NOWEGO TESTU MUSI SPEŁNIAĆ ŚCIŚLE OKREŚLONE WARUNKI, A MIANOWICIE; TEST MUSI BYĆ: DIAGNOSTYCZNY ? Testy zdolności II TESTY PSYCHOLOGICZNE ?

Trafność testu osiągnięć szkolnych

Zastosowanie kryterium zewnętrznego polega na zbadaniu współzależności (korelacji) wyników danego testu z wynikami podobnych tematycznie testów, których trafność nie ulega wątpliwości.

Rzetelność testu osiągnięć szkolnych

Przy czym test ten przeprowadza się zawsze zgodnie z założeniem, że testowani uczniowie nie uzupełnili w międzyczasie swej wiedzy, ani też nie ćwiczyli swych umiejętności.

Testy według układu odniesienia wyników testowania

Testj' według stopnia ich zaawansowania konstrukcyjnego Według stopnia zaawansowania konstrukcyjnego testy osiągnięć szkolnych dzielą się na testy standaryzowane i testy nieformalne.

TESTY NA HELICOBACTER PYLORI

 Test oparty na technikach biologii molekularnej Test ten opiera się na wykrywaniu materiału genetycznego (RNA) bakterii. Pozostałe testy są wykonywane na zlecenie lekarza.

Test Ravena

Test Ravena jest testem badającym procesy poznawcze - tzw.

Próby zdefiniowania testów osiągnięć szkolnych

Wymagania, jakie stawia się testom osiągnięć szkolnych, są prawie identyczne z wymaganiami obowiązującymi przy konstruowaniu testów zdolności specjalnych.

Normalizacja testu osiągnięć szkolnych

Normalizacja testu jest konieczna zarówno wtedy, gdy konstruuje się nowy test, jak również i w przypadku posługiwania się testem nieprzystosowanym do warunków, w jakich ma być zastosowany lub osób, których ma dotyczyć.

Czym są testy osobowości?

Testy osobowości często łączy się z testami na inteligencję, chociaż oba rodzaje nie są w pełni doskonałe. Testy przydają się doradcom i psychologom, pomagającym ludziom w podejmowaniu trudnych, życiowych decyzji, jak wybór studiów, kariery czy partnera.

Test osobowości MMPI

Test zawiera 10 skal klinicznych (podstawowych) oraz 4 skale kontrolne. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Życzenie danej osoby, która wyraża zainteresowanie diagnozą funkcjonowania swojej osobowości (w wymiarach, które bada test).

Testy umiejętności

Rodzaje testów umiejętności: testy umiejętności wyuczonych - pomiar skutków edukacji testy umiejętności wrodzonych - badanie wrodzonych cech i możliwości rozwoju Przykłady testów umiejętności: test werbalny - ocenia wnioskowanie słowne test numeryczny - ocenia umiejętności wnioskowania numerycznego (arytmetycznego) test diagramatyczny - bada umiejętność ...

Podaj przykłady testów umożliwiających ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

siłę mięśni brzucha – przemachy poprzeczne nóg 5)Test sprawności fizycznej Chromińskiego W skład testu wchodzą trzy próby: 1.

Metody kliniczne w praktyce diagnostycznej psychologa - Testy psychometryczne w diagnozie klinicznej

Wśród nich trzeba wymienić test Lauretty Bender, test Graham, Kendal i test Bentona. Niestety ich trafność łącznie z wielowymiarową Baterią Testów Neuropsychologicznych Halsteade-Reitana ciągle jest w literaturze fachowej dyskutowana, co wymaga wyjaśnienia.

Test inteligencji Wechslera

W wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się także IQ (z języka angielskigointelligence quotient) - iloraz inteligencji. Nie wykonuje się diagnozy inteligencji Testem Wechslera, jeżeli dana osoba była badana tym testem w ciągu ostatniego roku.

Metody projekcyjne jako podstawowe narzędzia diagnostyczne (założenia psychologii projekcyjnej, hipoteza projekcji, hipoteza poziomów projekcji, rodzaje projekcji, badania testem projekcyjnym jako sytuacja społeczna, rodzaje metod projekcyjnych)

Charakterystyka testów: - nie są ustrukturalizowane, - mają krótką instrukcję, - niejasne bodźce (daje to pewną swobodę wypowiedzi, zasady badania nie są do końca precyzyjne a instrukcja nie jest jednoznaczna).

Test Rorschacha

Poza informacjami na temat osobowości badanego, test Rorschacha pozwala na bardzo ogólną ocenę inteligencji badanego (poniżej przeciętnej, norma, wysoka). Test umożliwia „grubą" diagnozę w zakresie schizofrenii, psychozy afektywnej jednobiegunowej, zaburzeń z.

Test stabilności stawu ramiennego.

W tej pozycji można wywołać test obronny przy różnej rotacji zewnętrz-lej i odwiedzeniu (fulerum test). U leżącego chorego test obronny jest często bardziej dokładny i specyficzny (test ■ówlera) (ryc.