Tertuliana

Czytaj Dalej

Patrystyka zachodnia - Tertulian

W piśmie De testimonio animae (O świadectwieduszy) powiada Tertulian, że każda dusza z natury może poznawać swą własnąn i e ś m i e r t e l n o ś ć, dobroć bożą, przyszłe kary i nagrody itd.

TERTULIAN

Tertulian wprowadzał wszędzie trzeźwy punkt widzenia, właściwy umysłowości rzym­skiej. I podczas gdy na Wschodzie rozwa­żano najwięcej te dogmaty, które dotyczyły natury Boga, Tertulian i inni rzymscy chrześci­janie skupili uwagę raczej na tych, które miały za przedmiot człowieka.

TERTULIAN I RADYKALIZM ANTYFILOZOFICZNY

Paweł stwierdza w formie aluzyjnej to diabelskie pochodzenie ludzkiej mądrości, które ze swojej strony bardzo mocno akcentuje Tertulian: „Wszystko, co przeciwko prawdzie wysunięto, wzięte jest z samej prawdy przy pomocy duchów błędu.

Tertulian

Doświadczony prawnik, zręczny logik, wielki erudyta, znający równie dobrze grekę, jak łacinę, Tertulian jest również retorem, który potrafi nadać osobisty ton najbardziej konwencjonalnym szkolnym schematom.