Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Terror stalinowski w krajach satelickich (1948 - 1954)

Do dziś nie policzono liczby ofiar śmiertelnych terroru stalinowskiego w Polsce w latach 1944-55.

Terror w Timorze Wschodnim

Kraj ogarnęła fala terroru i około 500000 ludzi opuściło swe domostwa.

KUNA CZERWONY TERROR 1919.

Upaństwowienie wiel­kich majątków ziemskich, zamiast rozdziału ziemi chłopom, pozbawiło Kuna ich popar­cia, również burżuazja zrażona narastającym terrorem wstrzymała poparcie dla Kuna.

BIAŁY TERROR

Biały terror wywarł jednak wielki wpływ na politykę władz w Paryżu.

TUPAMAROS RZĄDY TERRORU 1967-1973

Antyrządowe akcje terrorystyczne trwały nadal, w kwietniu 1972 rząd ogłosił „stan wojny wewnętrznej" i wprowadził prawa stanu wojennego, które miały ułatwić policji i wojsku wykorzystanie istniejących moż­liwości kraju do walki z partyzantami.

Small-town terror (1)

He calls himself "Sweet Pea". He's 19 years old and dangerous a gang member and a drug dealer since he was 13. He does not expect to live to be 25. He proudly displays a yellow hand-kerchief, the colours of his gang - the Vicelords - explaining how they are different from others gangs. He says he could get me a 9mm semi-automatic pistol for $80 or a Kalashnikov rifle for $250 and is astonished when I tell him that in Europe you cannot buy assault rifles quite so easily. Sixty-three ...

Small-town terror (2)

The coroner says young children - eight and nine years old - can earn $50 acting as drug lookouts. Typically, they take a few dollars for themselves and give the money to their family to pay the bills. If they survive, they move up the hierarchy, and when their business lives conflict, children start killing children. Little Rock police are now enforcing a 10 p.m. curfew to take teenagers off the streets. They're planning for more than 100 extra officers and have intensified comunity policing ...

Jakobini i terror

Odmawianie przysięgi przez wielu duchownych i ich działalność wbrew Konstytucji cywilnej jątrzyłyurzędników, zwłaszcza jednak jakobinów, wśród których szczególny wpływ zdobył w tym czasie MaximilieinM. I. de Robespierre, prawnik z wykształcenia, fanatyk rewolucji, wówczas publiczny oskarżycielw...