Termometr

Termometr

Czytaj Dalej

Co to jest termometr?

Okazało się, że taki termometr jest wyjątkowo czułym instrumentem pomiarowym, był przy tym niedokładny, gdyż zmiany ciśnienia atmosferycz­nego powodowały zmiany poziomu wody w rurce, nawet przy stałej temperaturze.

Co to jest termometr lekarski?

Termometr lekarki jest termometrem rtęcio­wym, skonstruowanym specjalnie do pomiaru tem­peratur w wąskim zakresie około 37°C. Gdy termometr wyjmujemy aby dokonać odczytu, rtęć w bańce ulega ochłodze­niu, zmniejszając tym samym swą objętość.

Co to są termometry cieczowe?

Chyba każdemu termometr kojarzy się ze szklaną rurką, zaopatrzoną w skalę i zmieniającą wysokość słupa cieczą - alkoholem bądź rtęcią, zamkniętą w szklanym zbiorniku wyposażonym w rurkę o małym przekroju, zwaną kapilarą.

Co to są termometry maksymalne i minimalne?

Termometr taki jest rurką wygiętą w kształcie litery U, ze zbiornikiem znajdującym się u góry, na jednym z końców rurki. Spadek temperatury powoduje przy tym podwyższanie się słupa rtęci w tym ramieniu termometru, w którym styka się ona z alkoholem.

TERMOMETR

TERMOMETR — wyskalowany przyrząd domierzenia temperatury, którego działanie opartejest np. Na ogół używa się termometrówrtęciowych, a tylko do pomiaru temperatur niższychod — 38,5° (punkt zamarzania rtęci) używasię termometrów spirytusowych.

Co to są termometry specjalistyczne?

Na przykład pla­tynowy termometr oporowy wykorzystuje zmiany oporu drutu platynowego.

Termometr glebowy

T. do pomiaru temp. glebyna głęb. 5, 10, 20 i 50 cm (t.g. kolankowe) lub większej (t.g. wyciągowe umieszczane wspecjalnej osłonie w kształcie rury z winiduru,ebonitu lub innego materiału wkopanej pionowow ziemię).